Regeringen föreslår 2,4 miljarder till skolan

Inför ett stort pressuppbåd har elever på Midsommarkransens grundskola besök av statsminister Stefan Löfven (S) tillsammans med utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) och gymnasie-och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Regeringen föreslår 2,4 miljarder i satsningar på skolans område i budgeten för 2016. Tillsammans med redan tidigare, i vårpropositionen, aviserade satsningar blir det uppemot 5 miljarder på området nästa år som regeringen också är överens med Vänsterpartiet om.

De senaste förslagen handlar om att bidra till mer personal och bättre kvalitet på fritidshemmen, något regeringen viker 250 miljoner till. 30 miljoner satsas på skolbibliotek och kommunerna ska få mer pengar för att klara asylsökande barns skolgång. Det handlar också, bland annat, om att locka fler att bli lärare och se till så att elever som behöver extra stöd får det tidigt.

- De individuella insatserna sätts idag in alldeles för sent. De allra flesta får det i årskurs 9 och det är alldeles för sent, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Förslagen läggs fram på en pressträff på Midsommarkransens grundskola i Stockholm med statsministern, utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Program från TV4