Alltfler plågar djur - men antalet kontroller minskar

Antalet djurägare som beläggs med djurförbud på grund av att de plågat eller vanskött djur ökar. Men trots det genomför landets länsstyrelser allt färre kontroller ute hos djurägare. Dessutom visar TV4Nyheternas granskning att regeringen kraftigt minskar på stödet till kontrollerna vilket enligt flera djurskyddsinspektörer riskerar att leda till att fler djur kommer att fara illa