Början på sidans innehåll

Här är framtidsjobben

2015-11-2530 sek

Tabell 1 sammanfattar Sacoförbundens
prognoser för de nyexaminerades arbetsmarknader
år 2020. I tabellen används tre
rubriker, liten konkurrens om jobben,
balans och stor konkurrens om jobben.