Tydliga klimatförändringar över världen

Över hela planeten börjar klimatförändringarna märkas i människors dagliga liv. Allra tydligast blir det i Arktis. Som på Grönland, där ekonomin nästan helt bygger på fiske, och där ändrade isförhållanden redan lett till problem.

Här syns klimatförändringarna extra tydligt: 

Så var första dagen på klimatmötet i Paris: 

Program från TV4