Stöd UNICEF

Julklapp

Detta gör UNICEF för barn på flykt

Med 60 miljoner människor på flykt, varav hälften är barn, befinner sig världen i en allvarlig situation. Inte sedan andra världskriget har så många varit på flykt samtidigt. UNICEF genomför omfattande katastrofinsatser över hela världen och kämpar för att barn på flykt ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly hemifrån och lämna sitt land. När barn måste fly får de många av sina rättigheter kränkta. De förlorar sin trygghet, får sämre sjukvård och utsätts för hot och olika slags faror. UNICEF gör därför stora insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn.

UNICEF prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst och stannar kvar i länder där krig bryter ut – även om det ofta innebär stora utmaningar och risker att nå ut med konkret hjälp till barnen och deras familjer. De områden UNICEF jobbar mest med är: vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccination, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp.

Situationen i Syrien och dess grannländer

Kriget i Syrien har skapat en humanitär katastrof av enorma mått som har pågått i snart fem år. Hälften av alla syrier har tvingats fly från sina hem och sex miljoner barn i Syrien är i behov av humanitär hjälp. Dessutom lever mer än två miljoner syriska barn som flyktingar i Libanon, Turkiet, Jordanien och andra länder.

UNICEF ger sedan kriget startade omfattande humanitärt stöd till barn och familjer i Syrien och dess grannländer. UNICEF leder samordningsgrupperna för vatten och sanitet, utbildning, näring och hälsa och skydd mot våld och övergrepp.

Exempel på UNICEFs insatser under 2015:

Syrien

* Under 2015 har fler än 280 000 barn fått psykosocialt stöd.

* Eftersom vattentillförseln på många ställen i landet är raserad levererar UNICEF totalt 10 000 kubikmeter vatten varje dag och bistår 700 000 människor med rent vatten.

* Under 2015 har UNICEF vaccinerat nästan tre miljoner barn under fem år mot polio.

Irak

* Tillsammans med partners har UNICEF sedan juli 2014 levererat dricksvatten, mat och hygienprodukter till mer än tre miljoner människor på flykt i Irak.

* Under juli 2015 vaccinerades 850 000 barn mot polio.

Jordanien

* Under 2015 har 142 000 barn i flyktingläger och värdsamhällen fått psykosocialt stöd, bland annat genom barnvänliga trygga platser.

* I september 2015 välkomnades drygt 140 000 syriska barn till de nationella skolorna tack vare UNICEFs stöd.

* Under 2015 har 18 000 barn vaccinerats mot mässling och drygt 400 000 mot polio.

Libanon

* Totalt har mer än 800 000 vaccindoser distributerats till barn i olika kampanjer i år.

* Nästan 140 000 barn har försetts med varma vinterkläder.

Turkiet

* Drygt 36 000 barn har fått psykosocialt stöd vid trygga platser i flyktingläger sedan början av året.

* 5 500 syriska lärare får lön för att arbeta som lärare i flyktingläger – något som ger mer än 175 000 syriska flyktingbarn en bättre kvalitet på utbildningen. 

Vad gör UNICEF för barn på flykt i Europa?

Barn utgör en fjärdedel av alla som sökt asyl hittills i Europa i år. Under årets första nio månader sökte 214 000 barn asyl inom EU, en ökning med nästan 97 procent sedan 2014. Många är på flykt från våldet i Syrien, Irak och Afghanistan.

I Serbien, Makedonien och Kroatien har UNICEF bland annat etablerat barnvänliga trygga platser där barn får en chans att leka och återhämta sig. Här delar UNICEF ut blöjor, flaskvatten och informerar om amning. De levererar också rent vatten, mat och tält.

UNICEF stöttar och trycker på regeringar och partners i Grekland, Ungern, Tyskland, Slovenien och Österrike för att de ska ta sitt ansvar och se till att barn får den hjälp de har rätt till.

Under det kommande året planerar UNICEF att:

* Sätta upp fler barnvänliga trygga platser och andra tjänster vid mottagningscenter för flyktingar.

* Ge stöd inom hälsa och näring till barn och familjer.

* Stötta program för utbildning.

* Erbjuda teknisk support och stöd till regeringar och andra partners inom barns rättigheter och skydd av barn, psykosocialt stöd, förebyggande arbete och hantering av våld, skydd mot människohandel och stöd för ensamma barn som kommit ifrån sina familjer.

Aldrig tidigare har så många katastrofer pågått samtidigt som nu. Som alltid är det barnen som drabbas hårdast. UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation och arbetar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer.

Ge utsatta barn värme i jul

Vinterkylan är ett verkligt hot mot barnen som befinner sig på flykt i Mellanöstern, undan krig och katastrof. I UNICEFs gåvoshop hittar du ett vinterpaket med varma filtar och kläder, och bebisvinterkläder för de allra minsta.

I Jemen dör nästan var tredje person som smittas av coronaviruset

Julen kommer inte vara sig lik i år, speciellt inte i Jemen där barnen nu hotas av den potentiellt värsta svältkatastrofen på flera årtionden. UNICEF finns på plats och arbetar dygnet runt för att ge barnen i Jemen den hjälp de behöver. Men situationen är desperat.

I år är det dags att handla julklappar. Till barnen.

Överbelastad sjukvård och inställda hälsokontroller i coronapandemins spår gör att nästan sju miljoner barn riskerar att bli akut undernärda. Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas hårdast och pandemin är inget undantag.

UNICEF arbetar för att lindra smällen för barnen

Konflikter, klimatförändringar, katastrofer och coronapandemin har gjort 2020 till ett oerhört tufft år för barn världen över. I skuggan av pandemin är barnen nämligen coronavirusets största offer. UNICEFs uppgift att skydda barnens rättigheter och ge barn sjukvård, utbildning och näring har aldrig varit viktigare. UNICEF prioriterar barnen.

UNICEF på plats för barn i katastrofer

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. I krigs- och katastrofdrabbade områden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Det är UNICEFs uppgift att skydda barnens rättigheter.

Skydda barn på flykt från vinterns kyla

Konflikter och katastrofer har tvingat miljontals barn på flykt, och vinterns hårda väder hotar att göra deras liv ännu svårare. För bebisar kan kylan till och med bli livshotande. Köp vinterkläder i UNICEFs gåvoshop och ge utsatta barn värme i jul.

Miljontals barn i Jemen är i behov av akut hjälp

Jemen är den största humanitära krisen i världen, och mer än 12 miljoner barn är i behov av akut hjälp. Med vaccin, rent vatten och inte minst näringsrik mat för att stoppa undernäringen, kämpar UNICEF för att hålla barnen vid liv.

Här är julklapparna som räddar barns liv

Varje dag dör 15 000 barn som är under fem år. De flesta dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar som skulle kunna förhindras med vaccin, rent vatten och näringsriktig mat. Just sådana saker som UNICEF kan leverera.

Det kalla vädret hotar barns liv - ge dem en varmare vinter

År av kris har lett till att många familjer i Mellanöstern helt saknar resurser, och det är omöjligt att ha råd med de varma kläder och filtar som behövs för att överleva vintern. Hårt väder hotar nu att göra livet ännu svårare och kylan kan snabbt bli livshotande för små barn.

Här är julklapparna som räddar barns liv

Varje dag dör 15 000 barn som är under fem år. De flesta dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar som skulle kunna förhindras med vaccin, rent vatten och näringsriktig mat. Just sådana saker som UNICEF kan leverera.

Var tionde minut dör ett barn i Jemen

Situationen för barnen i Jemen går snart inte längre att beskriva i ord. Jemen är ett helvete på jorden för varje enskilt barn som lever där. Med vaccin, rent vatten och inte minst näringsrik mat för att stoppa undernäringen, kämpar UNICEF för att hålla barnen vid liv.

UNICEF på plats för barn i katastrofer

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. I krigs- och katastrofområden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Det är UNICEFs uppgift att skydda barnens rättigheter.

Vintern hotar barns liv i Mellanöstern

Kan du tänka dig en vinter där du fryser konstant och inte har något sätt att värma dig? För 1,5 miljoner barn i Syrien, Egypten, Irak, Libanon och Palestina riskerar det att bli verklighet. UNICEF finns på plats och kämpar för att ge barnen en varmare vinter.

Nyajime, 5 år, räddades från undernäring

Antalet människor som lider av svår brist på mat i Sydsudan beräknas vara 4,8 miljoner i december. Det är 1,4 miljoner fler än vid samma tid förra året. Som i alla konflikter och katastrofer drabbas barnen värst. UNICEF är på plats för att hjälpa barnen och deras familjer.

UNICEF på plats för barn i katastrofer

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. I krigs- och katastrofområden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är de ofta redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt.

Varje krona till UNICEF dubblas i december

Den här julen är ditt stöd till barnen dubbelt så viktigt. Varje krona som skänks till UNICEF Sverige under december kommer nämligen att dubblas. Tack vare ett nytt samarbete med Akelius Stiftelse kommer UNICEF nu att kunna hjälpa ännu fler barn.

Här är julklapparna som räddar barns liv

Varje dag dör 15 000 barn som är under fem år. De flesta dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar som skulle kunna förhindras med vaccin, rent vatten och näringsriktig mat. Just sådana saker som UNICEF kan leverera.

UNICEF på plats för barn i katastrofer

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. I krigs- och katastrofområden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är de ofta redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt.

Läget akut för barnen på flykt från Mosul

4,7 miljoner barn har drabbats av konflikten i Irak och sedan irakiska styrkor inledde insatsen för att ta tillbaka Mosul från IS under hösten har över 56 000 människor tvingats fly från staden. Nästan hälften av dem är barn. De är nu i akut behov av stöd. UNICEF är på plats för att hjälpa barnen och deras familjer.

Här är gåvorna som räddar liv

Varje dag dör 16 000 barn som är under fem år. De flesta dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar som skulle kunna förhindras med vaccin, rent vatten och näringsriktig mat. Just sådana saker som UNICEF kan leverera.

Vad önskar sig Farah?

För tre år sen tvingades Farah fly med sin familj från sitt hem i Syrien. Hon bor nu i flyktinglägret Zaatari i Jordanien.

Läget allt svårare för barn på flykt

Plötsliga och oförutsedda gränskontroller och vinterkyla gör livet ännu svårare för barn och familjer på flykt i Europa. Mer än hälften av de flyktingar som tar sig över Medelhavet är nu kvinnor och barn. UNICEF arbetar hårt för att se till att barnen får det skydd och stöd som de har rätt till.

Din gåva räddar liv

TV4 stöder Unicefs arbete för att hjälpa barn runtom i världens alla katastrofområden. Köp din julklapp från Unicef och bidra till hjälpinsatsen.

2014 – ett förödande år för barn i världen

2014 har varit ett mycket svårt år för många barn runt om i världen. Eskalerande konflikter har inneburit att miljontals barn utsatts för våld. Barn har tvångsrekryterats och till och med utgjort måltavlor för krigförande grupper. Men många kriser och konflikter får inte den uppmärksamhet som krävs.