Besked om svenska JAS-plan väcker stark kritik

Regeringens beslut om att inte bistå Frankrike med JAS-plan i kampen mot IS upprör allianspartierna.

Försvarsministern: Det kommer ha effekt för Frankrike

Margot Wallström: "Det motsvarar vad Frankrike vill ha hjälp med":

Anna Kinberg Batra om regeringens beslut: "Jag är besviken":

- Detta är ett rejält militärt bidrag. Vi bidrar både till Syrien, Irak och Nordafrika, säger utrikesminister Margot Wallström till TT.

Paketet som Sverige ska erbjuda har, enligt Wallström, fått en positiv respons av den franska ambassadören. Framförallt erbjuds militärt transportflyg. Sverige har i dag tillgång till 160 flygtimmar inom ramen för det internationella så kallade SAC-samarbetet för strategiska flygtransporter i Afrika. Av de timmarna vill Sverige erbjuda mellan 50 och 100 timmar till Frankrike.

- Det är kostsamt och det är samtidigt jätteviktigt för logistiken, så det är ett rejält bidrag, säger Wallström.

Försvarsmateriel

Dessutom ska Sverige våren 2017 skicka ett Herkulesplan för Minusma-insatsen i Mali. I paketet ingår också ett par extra stabsofficerare till Minusma och att regeringen undersöker om svenskt deltagande i EU:s utbildningsinsatser för soldater i Mali kan utökas.

Wallström uppger dessutom att Frankrike har begärt att få använda svenskt förvarsmateriel. Det måste dock prövas enligt svensk vapenexportlagstiftning.

- Vi kan inte gå in på exakt vad det är, säger Wallström.

Totalt beräknas paketet kosta 40 miljoner kronor.

- Vi tänker oss också att vi ska pröva detta nästa år och se hur det fungerat och se om det behövs ytterligare svenskt stöd, säger Wallström.

Nej till Gripen

Allianspartierna vill att Sverige ska erbjuda Gripenplan till Frankrike. Det säger regeringen nej till av flera skäl.

- De viktigaste skälen är att än så länge är detta en folkrättslig gråzon. Det kan förändras om det kommer ett väldigt tydligt FN-mandat. Men än så länge är det inte folkrättsligt utklarat, säger Wallström.

- Det handlar också om tydlighet med insyn och beslutsfattande, om man skulle göra en sådan insats.

Enligt Margot Wallström har inte Frankrike framfört uttryckligt att just Gripenplan skulle vara ett önskemål. Hon beklagar att enigheten mellan regeringen och Alliansen sprack just på den punkten.

TT: Har regeringen också vägt in risken för terrorhot mot Sverige när stödet till Frankrike utformats?

- Det är klart att man måste göra en säkerhetsbedömning, för det kan ju handla om både de vi skickar i farans väg och det handlar också om att man måste ta in sådana bedömningar. Det gör vi med hjälp av våra säkerhetstjänster, säger Wallström.