Tävlingsregler för V75-klubben

I V75-klubben kan tittarna bland annat vinna det nya Top 7-spelet som kan ge miljoner.

Bakgrund:

I TV4-programmet V75-Klubben, fredagar kl 17.50, med nypremiär fredagen den 28 oktober 2016, kommer programmet (även fortsättningsvis, efter premiären) att innehålla en tittartävling som heter ”Vinn Top 7 spelet och ett Harryboy-system” (arbetsnamn).
Tävlingen och programmet kommer även att sändas live på ATG Live.

En vinnare som tidigare svarat rätt på V75-klubbens kunskapsfråga bjuds in till studion och kan på plats vinna ett Top 7-system (till avdelning 5 under V75-tävlingarna) dagen därpå. Storleken på vinsten bestäms live i studion med hjälp av ett lotterihjul. 

Dessutom kan vinnaren, om hen väljer att gå vidare, vinna ytterligare en vinst genom att gissa rätt låda. Två identiska lådor, en låda med en större vinst och en låda men en mindre vinst står i studion framför vinnaren. Vinsten i den ena är ett V75-system - en så kallad ”Spik-Harry”, som bygger på 1, 2 eller 3 så kallade ”spikar” (singelstreck) som V75-klubbens deltagare utsett - i den andra lådan ligger den mindre vinsten som betyder att vinnaren får ett mindre belopp av det framlottade Top 7 systemet.

Tävlingens utformning:

Programmet ”V75-klubben” startar först en frågetävling, där tittarna svarar via TV4’s sms tjänst Unwire. Därefter lottas en vinnare fram bland de som svarat rätt och vinnaren bjuds in till programmet i Stockholm.

I programmet kommer en expert välja ut en utgångshäst i V75-avdelning 5 till vinnarens Top 7 - system. Vinnaren får sedan veta hur stor vinsten (Top 7 systemet) blir med hjälp av ett godkänt lotterihjul. Därefter får vinnaren välja om hen vill gå vidare och vinna ytterligare en vinst eller få ett mindre belopp av sitt Top 7 system. (ca 20% av det ursprungliga beloppet)

Efter programmets sändning (senast fredag kl 18.00) kommer programansvarig (redaktören) att av ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) köpa ett eller flera Top 7 - system och ev extravinsten - Harryboy-systemet - och leverera till vinnaren på ett sätt som överenskommes med vinnaren.

I utsändningen av programmet kl 17.50 visas en ny tävlingsfråga till SMS-tjänsten. (kostnad 1 kr) Tittare över 18 år kan svara på frågan och därmed delta i tävlingen i studion. En ny vinnare dras bland de rätta svaren.

Programmet visas även på ATG Live och även där kan tittaren delta i tävlingen, dock endast genom att svara via SMS.

SMS-svaren kommer in via systemet Unwire, där kan man slumpmässigt lotta fram ett nummer bland de rätta svaren enligt en på förhand given modell.

Tävlingsregler:

• Deltagare måste ha fyllt 18 år.

• Personer anställda på ATG, ST (Svensk Travsport), SG (Svensk Galopp), Kanal 75 eller HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) får ej delta i tävlingen.

• Endast svar via SMS godtas för deltagande i tävlingen.

• Deltagandet är personligt, tävlingsdeltagare är innehavaren av det mobilnummer som deltar via SMS.

• Den framlottade vinnaren kontaktas och bokas till att komma och delta i tävlingen. Kan inte vinnaren komma, dras en ny vinnare.

• Vinstens storlek avgörs av lotterihjulet, som går live i programmet.
 Vinsten är ett s k Top 7 -system till lördagens V75, avdelning 5, värt mellan 400 och 8 700 kronor.

Extra vinsten är ett Harryboy-system på ungefär samma belopp som det framlottade Top 7 systemet.

• Vinnare i tävlingen kommer att uppmanas lämna personuppgifter (personnummer, postadress, mailadress och telefonnummer).

Om något i dessa uppgifter strider mot tävlingsbestämmelserna eller visar sig vara felaktigt i övrigt, så har arrangören rätt att underlåta att utbetala priset.

• Tävlingsdeltagare accepterar att vinnarens namn och hemort kommer att redovisas i samband med besöket i TV-sändningen, samt på V75-klubbens medlemssida på Facebook och på www.atg.se , ATG Live

Uppringd deltagare kan ej delta i spelet om denne har en personlig spelgräns som underskrider de möjliga vinstbeloppen i tävlingen.

• Eventuell vinstskatt i tävlingen betalas av vinnaren.

• Vid eventuell vinst på de vunna spelen, så kommer vinnaren att kontaktas på det angivna mobilnumret på måndagen efter tävling, för utbetalning av vinstbelopp.

• Ansvarig för tävlingen är Kanal 75 AB, kontakt nås på redaktionen@kanal75.se. Tävlingsjury, i händelse av protester eller klagomål, är Per Carlsson, administrativ chef, Jörgen Cavelind tv-chef och Annette Mörk, producent.

VINSTPLAN  TOP 7 VINSTER

500 – ett system värt strax under 500 kr – Vid Toppa liret förlust blir det värt: 250 kr

1 000 – två system värda strax under 500 kr – vid Toppa liret förlust blir det värt 500 kr

3 000 – Ett system värt strax under 3000 kr – vid Toppa liret förlust blir det värt 1000 kr

6 000 – Två system värda strax under 3000 kr – vid Toppa liret förlust blir det värt 2 000 kr

9 000 – Tre system värda strax under 3000 kr – vid Toppa liret förlust blir det värt 3000 kr

Vid vinst i ”Toppa liret” får vinnaren ett Harryboy-system till V75 på ett ungefär lika stort belopp som hen vunnit på hjulet.

Människorov i bostadsområde

Poliser med tyngre beväpning än normalt bevakar ett lägenhetsområde i Knivsta söder om Uppsala. Enligt bilder på unt.se är poliserna beväpnade med k-pistar. Ett misstänkt människorov har skett på orten, men det oklart om brottet begicks i lägenhetsområdet.

Forskare: Så kan måsar ha spridit corona

Coronaviruset har hittats på en mås i Danmark, rapporterar Blekinge Läns Tidning. Måsen hade inga antikroppar och tros därför inte ha varit sjuk.

Protester mot restriktioner – möts med tårgas

I Turin i norra Italien satte på måndagskvällen polis in tårgas för att skingra demonstranter, som protesterade mot att restauranger, barer och biografer stängs på kvällarna.

Trumps lycka: Här svärs Coney Barrett in

Amy Coney Barrett har svurits in som ny domare i USA:s Högsta domstol. Det ses som en framgång för Donald Trump som därmed under sin ämbetstid lyckats med att vända domstolen i en mer konservativ riktning.

Program från TV4