Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Så svarar försäkringsrådgivaren Johan Hellström på Kalla faktas frågor

Läs hela svaret från försäkringsrådgivaren Johan Hellström

Från: Johan Hellström [mailto:barakallafakta@gmail.com]
Skickat: den 9 december 2016 11:49
Till: Kerstin Wersäll Dahlbäck <kerstin.wersalldahlback@tv4.se>
Ämne: Intervju

Hej Kerstin, 

För det första vill jag påpeka att de frågor jag fått av dig är kraftigt vinklade och att de endast syftar till att svartmåla och misskreditera mig som person. Det saknas helt ansats från er sida till att försöka nå någon form av objektivitet i reportaget. Det känns inte vidare seriöst. Av det skälet väljer jag att inte ställa upp i någon intervju med er. Jag förutsätter att Ni dels i sin helhet återger skälet till varför jag valt att inte medverka i ert program, dels likaså i sin helhet återger mitt skriftliga svar på era frågor. 

Varför sålde du produkten Seniorkapital till Jan och Lena Åhlander trots att de är dementa och inte förstod vad de gjorde?

Svar

Processen för att kunna köpa produkten Seniorkapital var upp till 3 månader med regelbundna träffar inför varje steg. Vid de tillfällen jag träffade Jan och Lena Åhlander, vilket var för flera år sedan, såg jag inte några tecken på att de led av demens. Ifall jag hade märkt att de var dementa och inte förstod vad produkten innebar så hade jag självklart inte försökt att sälja något till dem. Det är väldigt beklagligt om deras medicinska tillstånd försämrats efter det att produkten köptes. Jag har kollat med överförmyndarmyndigheten ifall de hade någon god man, men det fanns inte någon sådan.

Jan och Lena Åhlander har förlorat en halv miljon på det här upplägget, vad säger du om det?

Svar

Produkten var i sig bra. Men en placering innebär alltid ett visst mått av risktagande. Det är väldigt beklagligt om paret Åhlander har förlorat några pengar. Frågan är bara om och i sådant fall hur de gjort det? De fonder som jag rekommenderat har inte haft ett negativt år sedan januari 2012. Försäkringen betalar ut en summa varje månad och minskar således i värde under tiden. Jag har väldigt svårt att nu långt senare i efterhand kommentera deras ärende i denna del, eftersom jag slutat på Pensionskontakt och därför inte här kan ta fram informationen. Jag föreslår därför att ni i första hand vänder er till Pensionskontakt för att reda ut den här frågan.

Vänligen bekräfta att ni mottagit mina svar!

Med vänlig hälsning

Johan Hellström 

Kalla fakta del 4 - Den skrämda staden

I Malmö blir det allt vanligare att mord sker på öppen gata. I majoriteten av fallen finns vittnen men eftersom ingen vill träda fram går mördarna fria. Kalla fakta undersöker stadens växande tystnadskultur som gjort att antalet oupplösta brott ökat.

Mamman till mördade Karolin "Jag anade inget, hon var lycklig"

I Kalla Faktas nya program "Den skrämda staden" undersöks den tystnadskultur som brett ut sig bland Malmös invånare efter dödsskjutningar bland gängkriminella. I studion har vi Therese Cedergren, reporter på Kalla Fakta. Mordet på Karolin Hakim på öppen gata skakade Malmö. Nu berättar mamman om sorgen i Kalla Fakta.

Cultural Cares svar på Kalla faktas frågor

Redan den 22 maj tog Kalla fakta kontakt med Cultural Care med en önskan om att få göra en intervju med ansvariga i företaget, med anledning av de uppgifter som framkommer i programmet. Cultural Care har valt att inte ställa upp på en tv-intervju, utan istället ge sina svar skriftligt. Nedan följer den korrespondens som varit mellan Kalla faktas reporter Jennifer Korsgren och Cultural Care.

Barnkliniken - utländsk expertis vill att barnpalliativa vården i Sverige ska granskas

Kalla faktas reportage om Lilla Erstagården, Nordens första barn- och ungdomshospice, fick under hösten kritik av Ersta Diakoni. De menade att det är nationellt och internationellt vedertaget att sluta ge mat och näring till svårt sjuka barn när man misstänker att barnen inte kan tillgodogöra sig näringen längre och är på väg att dö. Men nu reagerar flera utländska experter. Kalla fakta har intervjuat några av världens främsta läkare, sjuksköterskor och intresseorganisationer inom palliativ vård för barn som vill att den barnpalliativa vården i Sverige granskas av fristående internationella specialister.

TV4 och C Mores nomineringar i Kristallen

Förra årets Kristallenvinnare Tilde De Paula Eby och David Hellenius är återigen nominerade i kategorin Årets kvinnliga och manliga programledare, Kalla fakta är nominerade för hela tre program, Anna Book och Karin Laserow som årets tv-personlighet och gågna årets premiärer Hälsningar från..., Enkelstöten, Biggest loser VIP och Gråzon är alla nominerade i olika kategorier. Även äldre godingar som Robinson, Talang och Idol har fått nomineringar. Nedan ser ni hela fina listan på TV4 och C Mores program som är nominerade i olika kategorier:

Kalla fakta fyrfaldigt nominerat i New York Festivals

I New York Festivals tävlar världens bästa film- och tv-produktioner. Kalla fakta har tre program från höstsäsongen som går till final- Hotet inifrån, Monstret och Fotbollsyndikatet. Det senare programmet är nominerat i två kategorier.

Nio av tio har fått sämre liv efter avslag om assistans

Nio av tio funktionsnedsatta eller anhöriga säger att deras livssituation försämrats sedan de nekats statlig assistansersättning eller fått minskat antal timmar. Kalla fakta har gjort en enkätundersökning via de fem största organisationerna för funktionsnedsatta och 230 personer har svarat.

Varför får inte Loke, 4 år, mer hjälp?

Kalla faktas reporter Per Hermanrud har söt en intervju med Linköpings kommun för att fråga varför inte fyraårige Loke Jansson, som har en ovanlig epileptisk sjukdom, får fler assistanstimmar. Här kommer kommunens skriftliga svar:

Spelet om assistansen – vad säger Försäkringskassan?

Kalla faktas reporter Per Hermanrud har intervjuat Viktor Svensson, pressekreterare på Försäkringskassan, om de turer som lett fram till att många funktionsnedsatta helt eller delvis förlorat sin statliga assistansersättning de senaste åren.

De olönsamma barnen - se granskningen på en minut

I Kalla fakta tisdag 21 mars 2017 handlar det om 8-årige Conrad Dahl. Han nekades stöd från sin skola. Skolägaren tyckte stödet för Conrad blev för dyrt. Samtidigt plockades miljonnvinster ur skolbolaget. Här ser du Kalla faktas granskning i korthet.

TV4:s Kalla fakta fyrfaldigt nominerade på New York Festivals

I dag blev det klart att hela fyra reportage gjorda av TV4:s Kalla fakta-redaktion har gått vidare till final i årets New York Festivals, en gala där världens bästa film- och tv-produktioner tävlar. Förra året vann Kalla fakta ett hedervärt silver för sitt grävande reportage om oskuldskontroller. I år går prisutdelningen av stapeln den 25 april i Las Vegas.

Volvo driver verksamhet på ockuperad mark på Västbanken

Volvo Bussar har verksamhet som involverar ockuperade områden på Västbanken. Det här väcker hård kritik mot Volvo och krav på att bolaget avslutar arbetet i området. Det visar en granskning av Kalla faktas reporter Camilla Ziedorn.

Korruptionshärvan

Kalla fakta granskar korruption inom en svensk myndighet. Det visar sig att skattebetalarnas pengar gått till privata fickor samtidigt som en högt uppsatt direktör låter bli att utreda anklagelserna. När affären uppdagas försöker ledningen mörka affären genom att sätta munkavel på personalen.

Läs hela Mikael Sackleens mejl-svar här

Den korruptionsanklagade Mikael Sackleen ville inte ställa upp på en intervju i Kalla fakta, men här ger han svar på några av de uppgifter som programmet publicerar om honom.

Sheriffen

Han har byggt ett system som visar hur svenska män sprider barnpornografi utan att åka fast men polisen vill inte ta emot bevisen.