Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Läs hela Mikael Sackleens mejl-svar här

Den korruptionsanklagade Mikael Sackleen ville inte ställa upp på en intervju i Kalla fakta, men här ger han svar på några av de uppgifter som programmet publicerar om honom.

Hej Per

Skall här nedan svara på dina påståenden. 

Den som har fått en bostad utanför intresselistan är min svägerska som ingick i uppgörelsen gällande vårt bostadserbjudande på slottet. Alla andra hyresgäster har stått på intresselista och tilldelats från den. Att notera är att det inte var jag som förvaltare som skrev på hyreskontrakten. Detta gjordes av fastighetschef helt enligt våra gällande befogenheter. Förvaltaren föredrar ärendet för fastighetschef som antingen skriver på eller förkastar kontraktsförslaget. Även att notera är att samtliga hyror är satta av SFV:s fastighetsekonom utan medverkan av förvaltare.

Enligt vår överenskommelse om att hyra i Köksflygeln har vi rätt att bebo 2 våningar till gällande hyra samt att nyttja vindsvåning samt källare som förråd, tvättstuga och bastu.

Att jag skulle varit med och beslutat om renovering av min bostad för 770.000 kronor stämmer inte. Beslut över 300.000 kronor på den tiden n.är beslutet fattades, fattades alltid av fastighetschef. Självklart medverkade jag under renoveringen i projektet, men det var min uppgift som förvaltare att medverka och leda projektet.

Någon spa avdelning finns inte i källarvåningen. Där finns en bastu som har godkänts  i källare under villkor att inga gamla väggar eller andra intressanta ytskikt förstördes. Arkeologisk underökning gjordes av RAÄ innan bygget påbörjades. För övrigt finns det en tvättstuga i källarvåningen samt en gammal köttbod var man förvarade mat hängande från krokar. Detta lilla rum är i orört skick.

Vin sprit och öl. Stämmer att dessa varor togs om hand av mig när restaurangen driven av Räddningsverket stängde sin verksamhet och innan annan entreprenör skulle tillträda. Öl och sprit förstördes tillsammans med avvecklingsledaren, Jörgen Nilsson och vinet återbördades till Räddningsverket när behörig personal fanns på plats. Gamla matvaror fördes till tippen från frysar och kylskåp eftersom dessa varor höll på att förfaras.

Stämmer att min hustru Maria jobbat för RCB med fakturahantering. Inga fakturor kan passera direkt till mig för attest utan att passera en faktura kontroll som utfördes av assistent, biträdande förvaltare, drifttekniker eller driftledare.

Inga antika stolar har hamnat i vår sommarstuga i Finland. Däremot gamla sängar från Räddningsverkets tid som utrangerats och dömts ut av nuvarande hotellverksamhet har nyttjats av mig i sommarstugan.4 st. Annars har möblering skett med egna möbler och absolut inga antika möbler.

Att SFV skulle ha betalat renoveringar och hus är fullständigt fel. Gällande huset i Finland tecknades ett leverans och uppförande avtal med byggfirma. Gällande renovering av sommarnöje i Norrtälje köpte jag tid då hantverkare inte hade full täckning för sin arbetstid till självkostnadspris. Om detta är att räkna att jag dragit fördel av min tjänst kan jag bara beklaga. Att jobben skulle ha finansierats med att byggföretaget skulle ha fakturerat överpris är orimligt med tanke på den kontroll av fakturor som sker i fastighetsverket. 

Alla större upphandlingar har skötts av extern upphandlare var jag orimligen skulle kunna påverka prisnivåerna. Alla större upphandlingar godkänns av fastighetschef och föredras av upphandlande tillsammans med förvaltare var man motiverar hur man poängsatt de olika anbuden. Alla upphandlingars resultat skall tilldelas anbudslämnarna och ingen upphandling har överklagats.

Att jag skulle ha erhållit 10% av någonting är rent förtal.

Jag har omöjligt kunnat godkänna fakturor på mycket höga belopp. Mina beloppsgränser har varierat mellan 300.000 och 500.000 kr allt därutöver är omöjligt för mig att attestera/godkänna.

Stämmer att SFV har polisanmält mig och jag välkomnar en utredning.

Mikael Sackleen

Tipsa oss på Kalla fakta

Har du kännedom om problem och missförhållande? Som rör din arbetsplats, kommunen där du bor eller en myndighet?

Hör gärna av dig till oss om du vet saker som bör komma till allmänhetens kännedom.

Så gjordes postcovid-enkäten

Kalla fakta-redaktionen har intervjuat vårdpersonal som drabbats av långvariga effekter av covid-19 efter att de smittats på arbetet. För att undersöka hur vanligt detta är har vi vänt oss till medlemmar på Vård- och Läkarförbundets lokala klubbar på de tio största sjukhusen i Sverige.