Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Läs hela Mikael Sackleens mejl-svar här

Den korruptionsanklagade Mikael Sackleen ville inte ställa upp på en intervju i Kalla fakta, men här ger han svar på några av de uppgifter som programmet publicerar om honom.

Hej Per

Skall här nedan svara på dina påståenden. 

Den som har fått en bostad utanför intresselistan är min svägerska som ingick i uppgörelsen gällande vårt bostadserbjudande på slottet. Alla andra hyresgäster har stått på intresselista och tilldelats från den. Att notera är att det inte var jag som förvaltare som skrev på hyreskontrakten. Detta gjordes av fastighetschef helt enligt våra gällande befogenheter. Förvaltaren föredrar ärendet för fastighetschef som antingen skriver på eller förkastar kontraktsförslaget. Även att notera är att samtliga hyror är satta av SFV:s fastighetsekonom utan medverkan av förvaltare.

Enligt vår överenskommelse om att hyra i Köksflygeln har vi rätt att bebo 2 våningar till gällande hyra samt att nyttja vindsvåning samt källare som förråd, tvättstuga och bastu.

Att jag skulle varit med och beslutat om renovering av min bostad för 770.000 kronor stämmer inte. Beslut över 300.000 kronor på den tiden n.är beslutet fattades, fattades alltid av fastighetschef. Självklart medverkade jag under renoveringen i projektet, men det var min uppgift som förvaltare att medverka och leda projektet.

Någon spa avdelning finns inte i källarvåningen. Där finns en bastu som har godkänts  i källare under villkor att inga gamla väggar eller andra intressanta ytskikt förstördes. Arkeologisk underökning gjordes av RAÄ innan bygget påbörjades. För övrigt finns det en tvättstuga i källarvåningen samt en gammal köttbod var man förvarade mat hängande från krokar. Detta lilla rum är i orört skick.

Vin sprit och öl. Stämmer att dessa varor togs om hand av mig när restaurangen driven av Räddningsverket stängde sin verksamhet och innan annan entreprenör skulle tillträda. Öl och sprit förstördes tillsammans med avvecklingsledaren, Jörgen Nilsson och vinet återbördades till Räddningsverket när behörig personal fanns på plats. Gamla matvaror fördes till tippen från frysar och kylskåp eftersom dessa varor höll på att förfaras.

Stämmer att min hustru Maria jobbat för RCB med fakturahantering. Inga fakturor kan passera direkt till mig för attest utan att passera en faktura kontroll som utfördes av assistent, biträdande förvaltare, drifttekniker eller driftledare.

Inga antika stolar har hamnat i vår sommarstuga i Finland. Däremot gamla sängar från Räddningsverkets tid som utrangerats och dömts ut av nuvarande hotellverksamhet har nyttjats av mig i sommarstugan.4 st. Annars har möblering skett med egna möbler och absolut inga antika möbler.

Att SFV skulle ha betalat renoveringar och hus är fullständigt fel. Gällande huset i Finland tecknades ett leverans och uppförande avtal med byggfirma. Gällande renovering av sommarnöje i Norrtälje köpte jag tid då hantverkare inte hade full täckning för sin arbetstid till självkostnadspris. Om detta är att räkna att jag dragit fördel av min tjänst kan jag bara beklaga. Att jobben skulle ha finansierats med att byggföretaget skulle ha fakturerat överpris är orimligt med tanke på den kontroll av fakturor som sker i fastighetsverket. 

Alla större upphandlingar har skötts av extern upphandlare var jag orimligen skulle kunna påverka prisnivåerna. Alla större upphandlingar godkänns av fastighetschef och föredras av upphandlande tillsammans med förvaltare var man motiverar hur man poängsatt de olika anbuden. Alla upphandlingars resultat skall tilldelas anbudslämnarna och ingen upphandling har överklagats.

Att jag skulle ha erhållit 10% av någonting är rent förtal.

Jag har omöjligt kunnat godkänna fakturor på mycket höga belopp. Mina beloppsgränser har varierat mellan 300.000 och 500.000 kr allt därutöver är omöjligt för mig att attestera/godkänna.

Stämmer att SFV har polisanmält mig och jag välkomnar en utredning.

Mikael Sackleen

Kalla fakta del 4 - Den skrämda staden

I Malmö blir det allt vanligare att mord sker på öppen gata. I majoriteten av fallen finns vittnen men eftersom ingen vill träda fram går mördarna fria. Kalla fakta undersöker stadens växande tystnadskultur som gjort att antalet oupplösta brott ökat.

Mamman till mördade Karolin "Jag anade inget, hon var lycklig"

I Kalla Faktas nya program "Den skrämda staden" undersöks den tystnadskultur som brett ut sig bland Malmös invånare efter dödsskjutningar bland gängkriminella. I studion har vi Therese Cedergren, reporter på Kalla Fakta. Mordet på Karolin Hakim på öppen gata skakade Malmö. Nu berättar mamman om sorgen i Kalla Fakta.

Cultural Cares svar på Kalla faktas frågor

Redan den 22 maj tog Kalla fakta kontakt med Cultural Care med en önskan om att få göra en intervju med ansvariga i företaget, med anledning av de uppgifter som framkommer i programmet. Cultural Care har valt att inte ställa upp på en tv-intervju, utan istället ge sina svar skriftligt. Nedan följer den korrespondens som varit mellan Kalla faktas reporter Jennifer Korsgren och Cultural Care.

Barnkliniken - utländsk expertis vill att barnpalliativa vården i Sverige ska granskas

Kalla faktas reportage om Lilla Erstagården, Nordens första barn- och ungdomshospice, fick under hösten kritik av Ersta Diakoni. De menade att det är nationellt och internationellt vedertaget att sluta ge mat och näring till svårt sjuka barn när man misstänker att barnen inte kan tillgodogöra sig näringen längre och är på väg att dö. Men nu reagerar flera utländska experter. Kalla fakta har intervjuat några av världens främsta läkare, sjuksköterskor och intresseorganisationer inom palliativ vård för barn som vill att den barnpalliativa vården i Sverige granskas av fristående internationella specialister.

TV4 och C Mores nomineringar i Kristallen

Förra årets Kristallenvinnare Tilde De Paula Eby och David Hellenius är återigen nominerade i kategorin Årets kvinnliga och manliga programledare, Kalla fakta är nominerade för hela tre program, Anna Book och Karin Laserow som årets tv-personlighet och gågna årets premiärer Hälsningar från..., Enkelstöten, Biggest loser VIP och Gråzon är alla nominerade i olika kategorier. Även äldre godingar som Robinson, Talang och Idol har fått nomineringar. Nedan ser ni hela fina listan på TV4 och C Mores program som är nominerade i olika kategorier:

Kalla fakta fyrfaldigt nominerat i New York Festivals

I New York Festivals tävlar världens bästa film- och tv-produktioner. Kalla fakta har tre program från höstsäsongen som går till final- Hotet inifrån, Monstret och Fotbollsyndikatet. Det senare programmet är nominerat i två kategorier.

Nio av tio har fått sämre liv efter avslag om assistans

Nio av tio funktionsnedsatta eller anhöriga säger att deras livssituation försämrats sedan de nekats statlig assistansersättning eller fått minskat antal timmar. Kalla fakta har gjort en enkätundersökning via de fem största organisationerna för funktionsnedsatta och 230 personer har svarat.

Varför får inte Loke, 4 år, mer hjälp?

Kalla faktas reporter Per Hermanrud har söt en intervju med Linköpings kommun för att fråga varför inte fyraårige Loke Jansson, som har en ovanlig epileptisk sjukdom, får fler assistanstimmar. Här kommer kommunens skriftliga svar:

Spelet om assistansen – vad säger Försäkringskassan?

Kalla faktas reporter Per Hermanrud har intervjuat Viktor Svensson, pressekreterare på Försäkringskassan, om de turer som lett fram till att många funktionsnedsatta helt eller delvis förlorat sin statliga assistansersättning de senaste åren.

De olönsamma barnen - se granskningen på en minut

I Kalla fakta tisdag 21 mars 2017 handlar det om 8-årige Conrad Dahl. Han nekades stöd från sin skola. Skolägaren tyckte stödet för Conrad blev för dyrt. Samtidigt plockades miljonnvinster ur skolbolaget. Här ser du Kalla faktas granskning i korthet.

TV4:s Kalla fakta fyrfaldigt nominerade på New York Festivals

I dag blev det klart att hela fyra reportage gjorda av TV4:s Kalla fakta-redaktion har gått vidare till final i årets New York Festivals, en gala där världens bästa film- och tv-produktioner tävlar. Förra året vann Kalla fakta ett hedervärt silver för sitt grävande reportage om oskuldskontroller. I år går prisutdelningen av stapeln den 25 april i Las Vegas.

Volvo driver verksamhet på ockuperad mark på Västbanken

Volvo Bussar har verksamhet som involverar ockuperade områden på Västbanken. Det här väcker hård kritik mot Volvo och krav på att bolaget avslutar arbetet i området. Det visar en granskning av Kalla faktas reporter Camilla Ziedorn.

Korruptionshärvan

Kalla fakta granskar korruption inom en svensk myndighet. Det visar sig att skattebetalarnas pengar gått till privata fickor samtidigt som en högt uppsatt direktör låter bli att utreda anklagelserna. När affären uppdagas försöker ledningen mörka affären genom att sätta munkavel på personalen.

Sheriffen

Han har byggt ett system som visar hur svenska män sprider barnpornografi utan att åka fast men polisen vill inte ta emot bevisen.