Början på sidans innehåll

Lastfartyg på grund i Göta älv

2017-02-241 min 25 sek

Ett lastfartyg med spannmål har gått på grund i Göta älv norr om slussarna i Lilla Edet enligt räddningstjänsten. I nuläget finns ingen prognos för när båttrafiken kan återupptas.
Räddningstjänsten har lyckats ta fartyget till en brygga i älven, men har inte kunnat ta sig ombord på fartyget för att pumpa ut vattnet som läckt in. Även Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen finns på plats.