Skolskjutning i Grasse

Flera skadade i en skolskjutning i Frankrike.

Program från TV4