2 000 kronor i böter om du bryter mot pandemilagen

Polisen kan dela ut en bot direkt • Ungdomar 15-18 år kan straffas

Den nya pandemilagen, som gäller fram till den sista september 2021, ger regeringen större möjligheter att agera för att stoppa spridningen av covid-19. Det innebär bland annat att gym, sportanläggningar och köpcentrum kan tvingas stänga.  

Lagen innebär också att privatpersoner kan bötfällas om de bryter mot bestämmelserna, till exempel reglerna kring antalet personer som får samlas.

Det har fastställts att bötesbeloppet blir 2 000 kronor. Polisen kan utfärda boten direkt på plats och flera myndigheter, däribland Polisen och Folkhälsomyndigheten har fått lämna sina synpunkter på förslaget.

Se hur den nya pandemilagen påverkar dig i klippet ovan.

Relaterat