Hallengren: Likställ spelmissbruk med annat missbruk

Över 300.000 personer i Sverige har någon grad av spel­beroende

Regeringen vill likställa spelmissbruk med andra former av missbruk, skriver bland andra socialminister Lena Hallengren (S) på DN Debatt. Syftet är att inkludera det i Sveriges strategi för att motverka missbruksproblem i samhället.

Enligt regeringen har omkring 340 000 svenskar i dag någon grad av spelberoende.

"De har ofta sämre hälsa, ekonomiska problem, en riskkonsumtion av alkohol och använder oftare än andra tobak och narkotika. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort", skriver artikelförfattarna, och tillägger att de negativa konsekvenserna tilltagit under coronapandemin.

Se mer om förslaget i spelaren ovan.