Här räddas gruvarbetarna – efter veckor under jord

22 gruvarbetare flera hundra meter under markytan • ”Extremt fysisk svag”

En första gruvarbetare undsattes tidigt på söndagsmorgonen, svensk tid. Mannen hade befunnit sig i en annan sektion av gruvan än de andra fångade arbetarna och uppgavs vara ”extremt fysisk svag”. Bilder från det statliga tv-bolaget CCTV visade hur han invirad i en filt ‒ med ögonbindel för att skydda mot dagsljuset ‒ fördes iväg med ambulans.

Några timmar senare kunde ytterligare tio gruvarbetare undsättas. Förra veckan fick räddningsarbetare kontakt med gruppen som då befann sig runt 580 meter under jord. Mat och mediciner sändes ned men en av gruvarbetarna hann avlida innan räddningen kom.

En underjordisk explosion den 10 januari stängde in 22 gruvarbetare flera hundra meter under markytan.

Sedan elva undsatts, och en gått bort, är tio av dessa alltjämt fångade i gruvan. Räddningsarbetarna befarar att det kan ta ytterligare två veckor att gräva sig fram till gruppen. Insatsen är en kamp mot klockan ‒ vattennivån stiger sakta men säkert i schakten.

Dödliga gruvolyckor förekommer ofta i Kina, bland annat på grund av bristande efterlevnad av arbetsmiljöregler. I slutet av december omkom 23 personer som hade blivit instängda i en kolgruva i staden Chongqing.

Kolgruvor har varit överrepresenterade i de allvarliga arbetsplatsolyckorna och myndigheterna har försökt pressa ned dödstalen. Under 2020 miste 225 arbetare livet i 122 olyckor i kolgruvor, en minskning med närmare 29 procent jämfört med 2019, enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina.

Program från TV4