Regionernas ångest – kan få problem att vaccinera

Kyla, glesbygd och många äldre – så svarar din region om massvaccinationen

En rad problem återstår inför massvaccineringen mot covid-19, utöver frågan om vilket vaccin som kommer och när. Det visar en enkätundersökning TV4Nyheterna gjort.

Av de 17 regioner som svarat tror sig nästan samtliga kunna starta vaccinera redan i början av januari, om vaccin då godkänts och anlänt till Sverige. Bara Västernorrland, Jämtland och Dalarna svarar nej eller tvekar. Och det som framförallt tycks oroa är logistiken. Hur alla invånare, trots stora avstånd, ska nås av vaccinet som kan behöva transporteras mycket kallt, och i dubbla doser. Särskilt eftersom många äldre, som står först i kön till sprutorna, bor just i glesbygd.

Se mer om den svenska massvaccinationen i klippet ovan.

Så ser det ut i din region:

Frågan till regionerna: Vilken är den största praktiska utmaningen i er region just nu för en storskalig vaccination mot covid-19?

Region Gotland: Eftersom vi inte vet när och i vilken mängd olika vaccin kommer till Sverige och regionen, samt att det krävs två doser per individ där A- och B-vaccination ska vara av samma vaccintyp/fabrikat, är planeringen logistiskt utmanande.

Östergötland: Personalresurser

Kalmar län: Logistiken kring olika vaccin och 2 doser med olika tidsintervall

Sörmland: Logistiken avseende Pfizers vaccin.

Region Västerbotten: Att resursmässigt(personal) klara vaccinationen utan att ordinarie verksamhet påverkas allt för mycket.

Region Jönköpings län: Den största utmaningen i planeringen är att vi inte vet när och i vilken takt vi kommer att få tillgång till doser. Om det fortsätter att komma begränsade leveranser kommer vaccinationerna främst att göras via vårdcentralerna. Om vi får tillgång till väldigt stora volymer på en gång behövs andra lokaler och lösningar. I nuläget planerar vi för båda dessa scenarier.

Region Blekinge: Flera vaccin att hantera. Oklart hur distributionen kommer att se ut. Vi har en samtidig pandemi som påverkar annan vård sedan tidigare.

Region Halland: Skapa rutiner och organisation för hela kedjan från mottagande av vaccin i regionen till att enskild individ har fått sina doser. Detta under tidspress och med information som kommer till oss löpande som är viktiga för planeringen, exempelvis vilket vaccin, vilken mängd osv.

Norrbotten: Avstånden + att samla ihop de grupper som ska vaccineras i varje kommun. Samordning med kommunal vård - vaccination av brukare + omvårdnadspersonal i äldreomsorgen.

Region Västernorrland: Osäkerhet i mängd och typ av vaccin som kommer samt tidpunkten för när vaccinet blir tillgängligt gör logistikplaneringen svår. Länet är stort med relativt mycket glesbygd och långa avstånd, vilket i kombination med förvaringskraven för vissa vaccin medför en utmaning.

Region Kronoberg: Att bemanna med vaccinatörer/sjuksköterskor

Region Gävleborg: Tillgång på vaccin och information kring olika typer av vaccin.

Region Dalarna: Vi vet inte när vaccinet kommer, hur många doser, vilket vaccin. Logistik och distribution av flera olika vaccin är en utmaning.

Region Värmland: Personaltillgång samt brist på fakta om vilket/vilka vaccin som kommer att levereras och när.

Region Jämtland Härjedalen: De osäkra faktorerna vad gäller godkännande, leveranser av vaccin. Logistik kopplat till ett stort geografiskt område.

Stockholm: Vi inväntar godkänt vaccin i rätt antal doser för våra invånare.

Region Uppsala: Ej svarat på denna fråga.

Informationen ovan är direkt hämtad ur den enkätundersökning som alla Sveriges regioner fått erbjudande om att svara på. Inga svar inkom från Västra Götaland, Västmanland, Örebro och Skåne.

Relaterat