Förslag om att stoppa relationsvåld kritiseras: ”Motsatt effekt”

Kan kringgå patientsekretessen • ”Vågar inte berätta hur de mår”

Den lagrådsremiss som regeringen presenterade har tagits fram för att stoppa våld i nära relationer.

Riksorganisationen för tjej och kvinnojourer jobbar för att hjälpa kvinnor som råkar ut för detta är ändå mycket kritiska, och varnar för att det kan få motsatt effekt.

– Vi pratar med många kvinnor som berättar att det här på ett sätt är bra, men det gör också att de inte vågar berätta för socialtjänsten hur de mår, säger Jenny Westerstrand, ordförande för Roks.

Det finns en anmälningsplikt för sjukvårdspersonal, men nya lagen skulle upphäva patientsekretessen så att polisen kan larmas även om man har misstankar om allvarliga brott som ännu inte har begåtts.

– Om det till exempel föreligger en ökad risk för kvinnor, då ska man kunna göra bedömningen att inte lämna informationen, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Se klippet i spelaren ovan.