Så ska unga hemmasittare få hjälp att komma tillbaka

7 förslag ska bryta utanförskapet

I Sverige finns 150 000 unga mellan 16 och 29 år som varken studerar eller arbetar. Utrikes födda och personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är överrepresenterade.

– Så har det varit under lång tid oavsett hög- eller lågkonjunktur. Det innebär att det är unga som inte kan försörja sig själva och det innebär ett individuellt lidande och stora samhällskostnader och därför måste man ta det här på allvar, säger Lena Nyberg, generaldirektör myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I en ny rapport lägger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fram sju förslag för att hjälpa de så kallade hemmasittarna att bryta utanförskapet.

Mer i klippet om hur utanförskapet för unga hemmasittare ska brytas.