Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Spelet om assistansen – vad säger Försäkringskassan?

Kalla faktas reporter Per Hermanrud har intervjuat Viktor Svensson, pressekreterare på Försäkringskassan, om de turer som lett fram till att många funktionsnedsatta helt eller delvis förlorat sin statliga assistansersättning de senaste åren.

I Kalla fakta framkommer uppgifter om att Försäkringskassan i samband med regeringens regleringsbrev 2016 medvetet börjar använda ett flera år gammalt rättsfall (Högsta Förvaltnings Domstolen 2012 ref 41) eftersom det hade potential att spara mycket pengar. Hur ser ni på det?

Försäkringskassan strävar efter en korrekt och enhetlig tillämpning. Det som ligger till grund för våra tolkningar är; regelverket, förarbetsuttalanden och rättspraxis.

 HFD konstaterade i 2012 års dom att behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen inte kan räknas till de så kallade ”grundläggande behoven”. Sondmatning är ofta av hälso- och sjukvården bedömt att vara egenvård. Det innebär att konstaterandet i domen får betydelse för frågan om sondmatning kan vara ett grundläggande behov. 

Vi bedriver ett fortlöpande kvalitetsarbete vad gäller Försäkringskassans rättstillämpning och under 2016 såg vi att tillämpningen i just den här frågan varierade inom myndigheten och med anledning av det gick vi ut med förtydliganden. Vi hänvisade då HFD:s uttalande.

Det förekommer påståenden om att det skulle vara stor skillnad på hur en person får i sig mat, om det är via sond, eller via en sked till munnen. Hur ser ni på detta?

Eftersom sondmatning ofta bedöms som egenvård av hälso- och sjukvården är det en stor skillnad. Den avgörande frågan är just om Försäkringskassan ska beakta sådana egenvårdsinsatser när vi beräknar behovet av hjälp med de grundläggande behoven. Det är just detta HFD:s uttalande från 2012 rör. Eftersom rättsläget inte är helt klart har Försäkringskassan fört ett nytt mål till HFD som vi hoppas kommer att ge tydlig vägledning.

 Det förekommer påståenden om att sondmatning, att äta, eller att få hjälp med att andas inte längre räknas som ett grundläggande behov. Hur ser ni på det?

Att få hjälp med att andas definieras inte i lagen som ett så kallat ”grundläggande behov” i beräkningen av rätten till assistans. Det blev tydligt genom en dom från HFD som kom 2015. Vad gäller sondmatning är den avgörande frågan om s.k. egenvård ska beaktas eller inte vid bedömningen av grundläggande behov. Här väntar vi på ett nytt avgörande från HFD för att få klarhet i den frågan.

Försäkringskassans generaldirektör Ann Marie Begler har i flera intervjuer använt sig av siffran 10 procent när hon talat om omfattningen av fusket inom assistansersättningen. Varför gör hon det?

De studier som uppskattar missbruket av assistansen pekar på det häradet.

Försäkringskassans pågående arbete med att motverka felaktiga utbetalningar av assistansersättning utgår dock inte från dessa mätningar utan från att vi själva upptäcker fusk i våra kontroller. Kontrollerna visar att ju mer vi gräver desto fler fall av fusk upptäcker vi. Det är inte ovanligt att ett enda ärende omfattar flera miljoner kr, och har flera inblandade personer. Därför är varje enskilt ärende viktigt.

Cultural Cares svar på Kalla faktas frågor

Redan den 22 maj tog Kalla fakta kontakt med Cultural Care med en önskan om att få göra en intervju med ansvariga i företaget, med anledning av de uppgifter som framkommer i programmet. Cultural Care har valt att inte ställa upp på en tv-intervju, utan istället ge sina svar skriftligt. Nedan följer den korrespondens som varit mellan Kalla faktas reporter Jennifer Korsgren och Cultural Care.

Barnkliniken - utländsk expertis vill att barnpalliativa vården i Sverige ska granskas

Kalla faktas reportage om Lilla Erstagården, Nordens första barn- och ungdomshospice, fick under hösten kritik av Ersta Diakoni. De menade att det är nationellt och internationellt vedertaget att sluta ge mat och näring till svårt sjuka barn när man misstänker att barnen inte kan tillgodogöra sig näringen längre och är på väg att dö. Men nu reagerar flera utländska experter. Kalla fakta har intervjuat några av världens främsta läkare, sjuksköterskor och intresseorganisationer inom palliativ vård för barn som vill att den barnpalliativa vården i Sverige granskas av fristående internationella specialister.

TV4 och C Mores nomineringar i Kristallen

Förra årets Kristallenvinnare Tilde De Paula Eby och David Hellenius är återigen nominerade i kategorin Årets kvinnliga och manliga programledare, Kalla fakta är nominerade för hela tre program, Anna Book och Karin Laserow som årets tv-personlighet och gågna årets premiärer Hälsningar från..., Enkelstöten, Biggest loser VIP och Gråzon är alla nominerade i olika kategorier. Även äldre godingar som Robinson, Talang och Idol har fått nomineringar. Nedan ser ni hela fina listan på TV4 och C Mores program som är nominerade i olika kategorier:

Kalla fakta fyrfaldigt nominerat i New York Festivals

I New York Festivals tävlar världens bästa film- och tv-produktioner. Kalla fakta har tre program från höstsäsongen som går till final- Hotet inifrån, Monstret och Fotbollsyndikatet. Det senare programmet är nominerat i två kategorier.

Nio av tio har fått sämre liv efter avslag om assistans

Nio av tio funktionsnedsatta eller anhöriga säger att deras livssituation försämrats sedan de nekats statlig assistansersättning eller fått minskat antal timmar. Kalla fakta har gjort en enkätundersökning via de fem största organisationerna för funktionsnedsatta och 230 personer har svarat.

Varför får inte Loke, 4 år, mer hjälp?

Kalla faktas reporter Per Hermanrud har söt en intervju med Linköpings kommun för att fråga varför inte fyraårige Loke Jansson, som har en ovanlig epileptisk sjukdom, får fler assistanstimmar. Här kommer kommunens skriftliga svar:

De olönsamma barnen - se granskningen på en minut

I Kalla fakta tisdag 21 mars 2017 handlar det om 8-årige Conrad Dahl. Han nekades stöd från sin skola. Skolägaren tyckte stödet för Conrad blev för dyrt. Samtidigt plockades miljonnvinster ur skolbolaget. Här ser du Kalla faktas granskning i korthet.

TV4:s Kalla fakta fyrfaldigt nominerade på New York Festivals

I dag blev det klart att hela fyra reportage gjorda av TV4:s Kalla fakta-redaktion har gått vidare till final i årets New York Festivals, en gala där världens bästa film- och tv-produktioner tävlar. Förra året vann Kalla fakta ett hedervärt silver för sitt grävande reportage om oskuldskontroller. I år går prisutdelningen av stapeln den 25 april i Las Vegas.

Volvo driver verksamhet på ockuperad mark på Västbanken

Volvo Bussar har verksamhet som involverar ockuperade områden på Västbanken. Det här väcker hård kritik mot Volvo och krav på att bolaget avslutar arbetet i området. Det visar en granskning av Kalla faktas reporter Camilla Ziedorn.

Korruptionshärvan

Kalla fakta granskar korruption inom en svensk myndighet. Det visar sig att skattebetalarnas pengar gått till privata fickor samtidigt som en högt uppsatt direktör låter bli att utreda anklagelserna. När affären uppdagas försöker ledningen mörka affären genom att sätta munkavel på personalen.

Läs hela Mikael Sackleens mejl-svar här

Den korruptionsanklagade Mikael Sackleen ville inte ställa upp på en intervju i Kalla fakta, men här ger han svar på några av de uppgifter som programmet publicerar om honom.

Sheriffen

Han har byggt ett system som visar hur svenska män sprider barnpornografi utan att åka fast men polisen vill inte ta emot bevisen.

Pensionärsfällan

Kalla fakta avslöjar hur samvetslösa försäkringsrådgivare lurar pensionärer att ta helt onödiga – och dyra - lån. I flera av fallen har dessutom de lurade lidit av demenssjukdomar. I bakgrunden finns några av Sveriges största och mest betrodda låneinstitut och försäkringsbolag.

Trailer: Utsparkade

De jobbar och betalar skatt. Ändå ska de utvisas. Kalla fakta har granskat en av de hetaste politiska frågorna just nu - arbetskraftsinvandringen och hur kompetent utländsk arbetskraft slängs ut ur landet på grund av små misstag från arbetsgivaren.

Snart dags för en ny säsong!

Några dagar före midsommar sköts småbarnspappan Christopher ihjäl av en polis. Kalla fakta har i flera månader följt Christophers mamma Irja och hennes kamp för att få reda på varför polisen sköt mot hennes son. I reportaget träder också vittnen fram och kastar nytt ljus över händelsen. Se Kalla fakta tisdagen den 6 december kl. 21.00.

Trailer: Fotbollsfamiljen

Inför EM 2016 har Kalla fakta gjort ett specialprogram om den osannolika härvan av mutor och korruption inom det mäktiga FIFA, det internationella fotbollsförbundet. Även UEFA, det europeiska fotbollsförbundet, är indraget genom dess före detta president, Michel Platini. Han stängdes av efter att ha mottagit en mångmiljonutbetalning.

Kalla fakta trailer: ”Stockholm – Bagdad”

Kalla fakta berättar om en hittills okänd och hemlig motståndsrörelse som kämpar mot terrorister i svenska förorter. De känner en stor oro för utvecklingen här. Vi har också en exklusiv intervju med högt uppsatta personer inom den irakiska säkerhetspolisen. De varnar för konsekvenserna av vad de anser är brister i samarbetet med svenska SÄPO.