Granskning: Taxiförare begår tiotusentals brott varje år

För att skydda passagerarna ställer taxiyrket höga krav på ärlighet och pålitlighet både i tjänst och privat. Så skriver Transportstyrelsen i sina beslut om taxiförarlegitimationer. Men när TV4Nyheterna granskar taxibranschen hittar vi istället en verksamhet där brottslingar är överrepresenterade och tillsynsmyndigheten bakbunden.
när det handlar om sexbrott.
- Vi har släppt in en del människor som inte ska vara i taxibranschen, säger Markus Edsbagge, sektionschef på Transportstyrelsen.

Perioden som TV4Nyheterna granskade – med uppskattningsvis 30 000 brott – resulterade bara i 511 återkallade taxiförarlegitimationer och 328 varningar.
- Det finns ett visst mått av överrepresentation bland dem som söker
taxiförarlegitimation och att de har mer brott i sitt bagage än normala män i
Sverige. Även efter några år i taxibranschen har man också en
överrepresentation, säger Markus Edsbagge, sektionschef på Transportstyrelsen.

Eftersom många taxiförare trots återkallade legitimationer har fortsatt att köra taxi
har Taxiförbundet tillsammans med Transportstyrelsen byggt upp ett automatiserat
system där man kan kontrollera förarbehörigheten i realtid. Men beställningscentraler som Uber och Bolt deltar inte i samarbetet.

I en serie reportage granskar TV4Nyheterna taxibranschen.

Se hela inslaget ovan