Malou Efter tio

Malou von Sivers bjuder på långa intervjuer, starka berättelser, nyfikna frågor och engagerande diskussioner och teman som tar upp allt från stamcellsforskning till kärlek. Det blir politik, medicin, hälsa och kultur i en halsbrytande blandning.

Malou von Sivers bjuder på långa intervjuer, starka berättelser, nyfikna frågor och engagerande diskussioner och teman som tar upp allt från stamcellsforskning till kärlek. Det blir politik, medicin, hälsa och kultur i en halsbrytande blandning.

Den här veckan är vårt tema #metoo - ett år senare

Vår avsikt är att belysa året med #metoo från olika perspektiv.

Jag har bjudit in många av kvinnorna i #metoo-rörelsen under året för att få höra deras berättelser. Jag tror att vittnesmålen om sexuella övergrepp kommer att bli avgörande för förändrade attityder i domstolar, på arbetsplatser och mellan män och kvinnor.

Jag har även skrivit min egen historia i en antologi om #metoo.

Som journalist ser jag det som viktigt att låta olika sidor komma fram oavsett om jag sympatiserar med berättelserna eller inte.

När jag bjöd in Fredrik Virtanen, en av männen som pekats ut under året, var det för att höra hans historia.

Hur blev livet efter drevet, skammen och arbetslösheten?

Och hur blev livet  för alla oss kvinnor som levt i tystnad och skam med våra berättelser. Har det blivit lättare att berätta och bli trodd?

Imorgon onsdag kommer kvinnorna som tog initiativ till #tystnadtagning till programmet.

För att kunna förändra attityder behöver vi mer kunskap och förståelse.

Det är vår förhoppning med att belysa temat från olika håll och visa var vi står just nu.

Malou von Sivers