Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Morden i Hallonbergen - kommentar kommissariens advokat

Kommentar/yttrande:

Alla aspekter av min klients agerande har blivit noggrant genomgångna vid en allsidigt belysande förundersökning. Utredningen har lagts ned eftersom min klient inte agerat felaktigt.

Det har inte varit möjligt att besvara alla frågor som ställts med hänsyn till den sekretess till skydd för tredje man som gäller stora delar av förundersökningsmaterialet. Flera av de svar och klargöranden som gavs vid den över timmen långa intervjun som hölls med mig har dock Kalla Fakta valt att klippa bort.

Stockholm den 7 december 2018

Anton Strand

Advokat

Kalla Fakta svarar:

I reportaget framgår klart och tydligt att polisens internutredare gjort en omfattande utredning och att åklagaren lade ned förundersökning. Den ansvarige åklagaren säger att han prövat den straffrättsliga delen och att det inte fanns anledning att fortsätta förundersökningen. Det är inte samma sak som att kommissarien inte gjort något felaktigt, bara att åklagaren inte anser att bevisningen håller för ett åtal. Vi berättar tydligt att advokaten hänvisar till sekretess och därför inte kan svara på alla frågor. Vi har valt ut de delar av intervjun som bäst svarar på våra frågor. Advokaten fick samtliga citat som valts ut upplästa, inklusive sammanhang och speakertexter, liksom alla andra medverkande också fått.

Tipsa oss på Kalla fakta

Har du kännedom om problem och missförhållande? Som rör din arbetsplats, kommunen där du bor eller en myndighet?

Hör gärna av dig till oss om du vet saker som bör komma till allmänhetens kännedom.

Polisens HR-chef: "Vi har problem med tystnadskultur"

En pinsam ironi – så beskriver en tidigare högt uppsatt polischef den tystnadskultur inom polisen som Kalla fakta rapporterade om i kvällens program. Det handlar om hur polisanställda som larmar om sexism inom kåren själva blir utfrysta och utsatta för hämdaktioner av chefer och kollegor.

Hör hur HR-chefen Tomas Rosenberg svarar på frågor om händelserna som Kalla fakta rapporterar om och arbetet efter metoo.