Stockholmspolisen

Dagligen hanterar polisen svårigheter som gängkriminalitet, hemlöshet, droger och växande sociala problem. Här får vi följa med Stockholmspolisen i deras vardag när de åker på alla typer av larm, från olyckor till misshandel och skottlossningar.

Stockholmspolisen program 3 – källförteckning

Program 3: Ungdomsbrottslighet

Akt 1

VO: Nära hälften av alla ungdomar i årskurs nio uppger att de utsatts för någon form av brott under det senaste året. Det rör sig om brott som till exempel rån, misshandel, hot eller sexualbrott.

Ungefär lika många uppger att de själva begått någon form av våldsbrott, stöldbrott eller skadegörelse, eller att man provat narkotika. Källa: BRÅ

Källa: https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/ungdomsbrottslighet.html

VO: Polisen delar upp ungdomar i tre huvudsakliga åldersgrupper. När man är femton blir man straffmyndig. Vid arton års ålder är man myndig, och fram till 21 års ålder delar polisen ansvar tillsammans med socialtjänsten. När polisen hanterar en person under arton år, måste vårdnadshavarna kontaktas. Källa: polisen.se

Källa: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/ungdomsbrott/unga-som-begar-brott/

samt

https://www.skovde.se/globalassets/socialtstod/ungdomsavdelningen/broschyr-unga-lagovertradare-2015.pdf

Akt 2

Konsumtionen av alkohol och droger bland unga i Stockholm är generellt som högst i innerstaden. På Östermalm är det 77% av flickorna och 67% av pojkarna i gymnasiets årskurs två som dricker alkohol.  Att dricka som minderårig är i sig inget brott. Om polisen omhändertar en person är det för att denne utgör en fara för sig själv eller andra. Källa: stockholm.se

Källa: http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten

Akt 3

VO Det finns brottstyper som indikerar en fortsatt lång eller intensiv brottskarriär. Det rör sig om så kallade strategiska brott. Det kan vara rån, tillgrepp av motorfordon, våld och hot mot tjänsteman och övergrepp i rättssak. Av de 15– 17-åringar som i sin debut lagförts för rån, återfaller över hälften i tre eller fler nya lagföringar under de kommande sju åren. Källa: BRÅ

Källa: https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2012-02-07-strategiska-brott-bland-unga-pa-00-talet.html

Akt 4

I Botkyrka har polisen lagt extra resurser på brottsförebyggande arbete i ett tidigt skede. Bland annat finns kontaktpoliser på alla skolor i norra Botkyrka för att skapa goda relationer till ungdomarna. Källa: BRÅ

Källa:

Genomsökning av område

Vardagsbrotten står för en tredjedel av polisens kostnader för utredning och lagföring. Trots det så är det bara fjorton procent av brotten som klaras upp. Stockholmspolisen låter oss följa med in i djungeln av ouppklarade brott och nedlagda ärenden.

Planerar att slåss

En del av polisens arbete är att bevaka offentliga tillställningar. Vi får se hur polisens särskilt utbildade deltagrupp arbetar med större folksamlingar som exempelvis derbyn och demonstrationer samt hur huliganvåldet påverkar polisens vardag.

''det kan kallas att man trålar runt''

En stor mängd brott som genomförs aldrig kommer till rättsväsendets kännedom. Vi får följa polisen i deras spaningsarbete där de arbetar för komma åt den dolda brottsligheten. Något som kräver såväl fingertoppskänsla som tålamod.

"Förståelse för kollegor som lämnar yrket"

Christoffer berättar om förståelsen han har för kollegor som lämnar yttre tjänst och sätter sig bakom ett skrivbord. Hot och hat i polisens arbetsmiljö är temat i säsongens andra avsnitt av Stockholmspolisen

Stockholmspolisen är tillbaka

Nu kommer den andra säsongen av Stockholmspolisen, där vi får en unik inblick i polisens arbete i och runt om Stockholm.

"Tassa lite på tå"

Polisen har stannat en bil och behöver invänta förstärkning då föraren är känd sen tidigare. Och då inte känd för att ha vunnit VM-guld eller Mello...

Stockholmspolisen – ny säsong av TV4:s unika dokumentärserie

Den andra säsongen av dokumentärserien Stockholmspolisen följer ett antal poliser i yttre tjänst i distrikten Farsta, Rinkeby, Södermalm, Botkyrka, Solna och City. Arbetsdagarna är utmanande och ofta både påfrestande och skrämmande då tillgången och användandet av illegala vapen har ökat kraftigt de senaste åren. Serien ger en unik inblick i polisens uppsökande verksamhet och i gatulangningsgruppens civila spaningsarbete. Stockholmspolisen har premiär måndagen den 11 februari.

"Den bistra sanningen..."

Ett grovt rån har begåtts men risken är stor att det kommer hamna i högarna. Program sex av Stockholmspolisen handlar om utsatta områden. Områden där man har lågt förtroende för polisen och inte gärna vittnar. Men polisen jobbar hårt, på bland annat skolor, för att bygga tillit.