Stockholmspolisen

Dagligen hanterar polisen svårigheter som gängkriminalitet, hemlöshet, droger och växande sociala problem. Här får vi följa med Stockholmspolisen i deras vardag när de åker på alla typer av larm, från olyckor till misshandel och skottlossningar.

Stockholmspolisen program 4 – källförteckning

Akt 1

VO: Drygt var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation. Källa: BRÅ

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html

VO: Av dom som anmält ett sexualbrott uppger var fjärde att gärningsmannen är bekant, och elva procent uppger att det är en närstående. Källa: BRÅ och Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutsatta

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

VO: För att vända trenden med ökade antal sexualbrott och få anmälningar har en samtyckeslag instiftats. Källa: Riksdagen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29

VO: Av dem som anmäls för överträdelse av kontaktförbud är det knappt två procent som döms för detta. Källa: Sveriges radio

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5085918

VO: Kontaktförbud innebär att gärningspersonen inte får besöka, följa efter, söka upp eller på annat sätt ta kontakt med den skyddade personen. Källa: Lawline

https://lawline.se/answers/brutit-kontaktforbud

Akt 2

VO: Vid misshandel begås sex av tio brott av en påverkad gärningsperson och i 35 procent av fallen är båda inblandade påverkade. Källa: BRÅ

https://www.bra.se/download/18.779f51ff14b839896444f1/1424700908919/2015_Kortanalys_Alkohol_och_drogpåverkan.pdf

VO: Men en del grupper kan vara särskilt sårbara. Det rör sig bland annat om kvinnor med funktionsnedsättningar, missbruk,  äldre eller utländsk bakgrund, gemensamt är att de ofta är särskilt utsatta. Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/att-arbeta-med-sarskilt-utsatta/

Akt 3

VO: Av det totala antalet anmälda fall av misshandel är det fyrtio procent av de utsatta kvinnorna som uppger att gärningsmannen var närstående, jämfört med tre procent av männen. Källa: Brå

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html

VO: Av dem som döms för misshandel är 89 procent män. Källa: Uppsala universitet

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/forovare/

Akt 4

VO: Vart tionde barn i Sverige har någon gång sett pappa slå mamma, Källa: Samverkan mot våld

http://www.valdmotnara.se/dusomjobbarmedfragan/omvaldinararelationer/valdinararelationer/barnsomupplevervald.4.4f12e2b41399619c73c695.html

Genomsökning av område

Vardagsbrotten står för en tredjedel av polisens kostnader för utredning och lagföring. Trots det så är det bara fjorton procent av brotten som klaras upp. Stockholmspolisen låter oss följa med in i djungeln av ouppklarade brott och nedlagda ärenden.

Planerar att slåss

En del av polisens arbete är att bevaka offentliga tillställningar. Vi får se hur polisens särskilt utbildade deltagrupp arbetar med större folksamlingar som exempelvis derbyn och demonstrationer samt hur huliganvåldet påverkar polisens vardag.

''det kan kallas att man trålar runt''

En stor mängd brott som genomförs aldrig kommer till rättsväsendets kännedom. Vi får följa polisen i deras spaningsarbete där de arbetar för komma åt den dolda brottsligheten. Något som kräver såväl fingertoppskänsla som tålamod.

"Förståelse för kollegor som lämnar yrket"

Christoffer berättar om förståelsen han har för kollegor som lämnar yttre tjänst och sätter sig bakom ett skrivbord. Hot och hat i polisens arbetsmiljö är temat i säsongens andra avsnitt av Stockholmspolisen

Stockholmspolisen är tillbaka

Nu kommer den andra säsongen av Stockholmspolisen, där vi får en unik inblick i polisens arbete i och runt om Stockholm.

"Tassa lite på tå"

Polisen har stannat en bil och behöver invänta förstärkning då föraren är känd sen tidigare. Och då inte känd för att ha vunnit VM-guld eller Mello...

Stockholmspolisen – ny säsong av TV4:s unika dokumentärserie

Den andra säsongen av dokumentärserien Stockholmspolisen följer ett antal poliser i yttre tjänst i distrikten Farsta, Rinkeby, Södermalm, Botkyrka, Solna och City. Arbetsdagarna är utmanande och ofta både påfrestande och skrämmande då tillgången och användandet av illegala vapen har ökat kraftigt de senaste åren. Serien ger en unik inblick i polisens uppsökande verksamhet och i gatulangningsgruppens civila spaningsarbete. Stockholmspolisen har premiär måndagen den 11 februari.

"Den bistra sanningen..."

Ett grovt rån har begåtts men risken är stor att det kommer hamna i högarna. Program sex av Stockholmspolisen handlar om utsatta områden. Områden där man har lågt förtroende för polisen och inte gärna vittnar. Men polisen jobbar hårt, på bland annat skolor, för att bygga tillit.