Stockholmspolisen

Dagligen hanterar polisen svårigheter som gängkriminalitet, hemlöshet, droger och växande sociala problem. Här får vi följa med Stockholmspolisen i deras vardag när de åker på alla typer av larm, från olyckor till misshandel och skottlossningar.

Dagligen hanterar polisen svårigheter som gängkriminalitet, hemlöshet, droger och växande sociala problem. Här får vi följa med Stockholmspolisen i deras vardag när de åker på alla typer av larm, från olyckor till misshandel och skottlossningar.

Stockholmspolisen program 9 – källförteckning

Stockholmspolisen program 9 – källförteckning

Akt 1

VO: I Stockholm anmäls drygt femhundratusen brott varje år. Ungefär 75 % av de brott som anmäls klassas som vardagsbrott, och de flesta invånare riskerar att drabbas förr eller senare. Det rör sig om brott som stöld, skadegörelse bedrägeri och misshandel. Källa: BRÅ och polisen.se

https://www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/mangdbrott/

VO: Vardagsbrotten står för en tredjedel av polisens kostnader för utredning och lagföring. Trots den stora resurs som går åt, är det bara omkring fjorton procent av brotten som klaras upp. Källa: Riksrevisionen och Svt

https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2e848/1518435483272/RiR_2010_10.pdf

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-fa-brott-blir-uppklarade

Akt 2

VO: Misshandel är ett brott som prioriteras högt av rättsväsendet, men ändå lyckas polisen bara binda en misstänkt person till brottet i 13 procent av fallen. Källa: BRÅ

https://www.bra.se/download/18.4a33c027159a89523b1b134a/1494922646542/4_Misshandel.pdf


VO: När en brottslig handling riktas mot en individ, kan konsekvenserna bli stora. Den utsatta kan drabbas ekonomiskt, men i många fall också fysiskt och psykiskt. Källa: Brottsoffermyndigheten

https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/brottsofferkunskap/brottsoffers-reaktioner-pa-brott//

VO: Sexualbrott faller liksom misshandel och ärekränkning inom kategorin brott mot person. Bevisläget är ofta svårt. Det är omkring 90 % av utredningarna kring våldtäkt som läggs ner. Men - brottet anses vara så pass allvarligt att en förundersökning alltid inleds vid misstanke.

Akt 3

VO: Om man återfinner ett stulet föremål mer än 24 timmar efter att det försvunnit, kan man göra sig skyldig till självtäkt om man tar tillbaka det utan att först kontakta polis. Källa: Lawline

https://lawline.se/answers/om-laga-sjalvtakt

VO: En stor del av utredningarna av vardagsbrott läggs enligt polisen ner i ett tidigt skede för att spara på samhällets resurser. Detta sker bland annat i de fall när förundersökningsledaren bedömer att en utredning inte skulle löna sig. Källa: svt.se och svd.se

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-fa-brott-blir-uppklarade

https://www.svd.se/tva-av-tre-brott-avskrivs-utan-polisutredning

VO: Det rådande systemet med straffrabatt har kritiserats för att låta yrkeskriminella komma lindrigt undan.

Sverige bedöms ändå vara världens tredje mest rättssäkra land, strax efter Danmark och Norge.

https://www.publikt.se/artikel/hog-rattssakerhet-i-sverige-16555

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/country_profiles.pdf

Genomsökning av område

Vardagsbrotten står för en tredjedel av polisens kostnader för utredning och lagföring. Trots det så är det bara fjorton procent av brotten som klaras upp. Stockholmspolisen låter oss följa med in i djungeln av ouppklarade brott och nedlagda ärenden.

Planerar att slåss

En del av polisens arbete är att bevaka offentliga tillställningar. Vi får se hur polisens särskilt utbildade deltagrupp arbetar med större folksamlingar som exempelvis derbyn och demonstrationer samt hur huliganvåldet påverkar polisens vardag.

''det kan kallas att man trålar runt''

En stor mängd brott som genomförs aldrig kommer till rättsväsendets kännedom. Vi får följa polisen i deras spaningsarbete där de arbetar för komma åt den dolda brottsligheten. Något som kräver såväl fingertoppskänsla som tålamod.

"Förståelse för kollegor som lämnar yrket"

Christoffer berättar om förståelsen han har för kollegor som lämnar yttre tjänst och sätter sig bakom ett skrivbord. Hot och hat i polisens arbetsmiljö är temat i säsongens andra avsnitt av Stockholmspolisen

Stockholmspolisen är tillbaka

Nu kommer den andra säsongen av Stockholmspolisen, där vi får en unik inblick i polisens arbete i och runt om Stockholm.

"Tassa lite på tå"

Polisen har stannat en bil och behöver invänta förstärkning då föraren är känd sen tidigare. Och då inte känd för att ha vunnit VM-guld eller Mello...

Stockholmspolisen – ny säsong av TV4:s unika dokumentärserie

Den andra säsongen av dokumentärserien Stockholmspolisen följer ett antal poliser i yttre tjänst i distrikten Farsta, Rinkeby, Södermalm, Botkyrka, Solna och City. Arbetsdagarna är utmanande och ofta både påfrestande och skrämmande då tillgången och användandet av illegala vapen har ökat kraftigt de senaste åren. Serien ger en unik inblick i polisens uppsökande verksamhet och i gatulangningsgruppens civila spaningsarbete. Stockholmspolisen har premiär måndagen den 11 februari.

"Den bistra sanningen..."

Ett grovt rån har begåtts men risken är stor att det kommer hamna i högarna. Program sex av Stockholmspolisen handlar om utsatta områden. Områden där man har lågt förtroende för polisen och inte gärna vittnar. Men polisen jobbar hårt, på bland annat skolor, för att bygga tillit.