Grundskolan kan bli tio år

”6-åringar ska få leka ordentligt”

Från och med höstterminen 2026, alltså om 5 år, kan den svenska skolan bli 10-årig. Då ska sexåringarna börja ettan i grundskolan istället för förskoleklass som det är nu. Så ser förslaget ut från en utredning som lämnades över till utbildningsminister Anna Ekström (S) idag. Visst ska barnen få leka också, men om man börjar med mycket lek och sen går mot mer och mer strukturerat kan det bli bra, säger Ekström.