Extern länk
Början på sidans innehåll

Norrlandspolisen

Norrlandspolisen

I Norrlandspolisen följer vi några av de 600 poliser som arbetar i yttre tjänst i Piteå, Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. De tar oss med på larm gällande allt ifrån vapenbrott och narkotikahandel till tjuvjakt och större sökinsatser.I Norrlandspolisen följer vi några av de 600 poliser som arbetar i ...

Norrlandspolisen program 3 - källförteckning

Norrlandspolisen program 3 - källförteckning

Akt 1

VO: I Boden förbereder sig polisen på morgondagens demonstrationer. Nordiska motståndsrörelsen, en våldsbejakande nynazistisk organisation, har fått tillstånd till två demonstrationer. En i Ludvika och en i Boden. Det har väckt starka känslor i hela landet, och hos de lokala invånarna som berörs direkt. Flera motdemonstrationer och protester väntas och polisen har begärt in förstärkning eftersom det finns risk för tumult. Källa: Wikipedia

Akt 3

VO: I takt med att årstiderna växlar, förändras också utmaningarna för polisen i Norrland. I Piteå ökar antalet invånare drastiskt under sommarhalvåret, och så även behovet av polisiära insatser. Källa: Polisen region Nord

VO: Att urinera offentligt klassas som förargelseväckande beteende och kan ge böter på 800 kronor - om det finns risk för att någon ser. Källa: Lawline och Åklagarmyndigheten

https://lawline.se/answers/boter-vid-offentlig-urinering

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/ordningsbotskatalog/ordningsbot_bilaga_15_brottsbalken_16_kap_2006_1137.pdf

VO: En bit utanför Luleå ligger bostadsområdet herstön, en del av miljonprogrammen som byggdes på 1970-talet. Men befolkningsökningen avtog och nu står många lägenheter tomma. Källa: Wikipedia, Högskolan Dalarna

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1014910&dswid=2490

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:558124/FULLTEXT01.pdf