Extern länk
Början på sidans innehåll

Nyheter

TV4Nyheterna granskar: Svenska vapen i Jemenkriget – Så svarar företagen

TV4Nyheterna kan nu avslöja att svenskt krigsmaterial kan kopplas till misstänkta krigsförbrytelser i Jemen. Svenska fartyg, kanoner och radarsystem kan ha använts i kriget och i den blockad av livsmedel och mediciner som gjort att 85.000 barn dött av svält och sjukdomar. De svenska utpekade företagen som förekommer i inslaget är Swede Ship, Saab och Bae Systems Bofors.

Uppdaterad: Publicerad:

SVAR FRÅN SWEDE SHIP
Swede Ship har i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och med tillstånd från ISP haft kontrakt med lokalt varv i Förenade Arabemiraten som i sin tur haft kontrakt med Navyn i Arabemiraten för leverans av fartyg som klassificerats inom ramen för det av ISP kontrollerade.

2002 skrevs kontrakt avseende 24 meters trupptransportbåtar som går under klassnamnet Ghannatha. Dessa var 12 till antalet varav 3 byggda i Sverige och 9 av det lokala varvet. Dessa 12 båtar undergick en ombyggnation 2009-2012 då 6 båtar (Ghannatha) bibehölls som trupptransportbåtar och 6 byggdes om till bevakningsbåtar.

2004 skrevs kontrakt med samma upplägg för byggnation av 25 meters stödfartyg som går under klassnamnet Al Meezan. Dessa är 4 till antalet och 1 byggd i Sverige och 3 av det lokala varvet.

2009 skrevs kontrakt med samma kontraktuella upplägg s för byggnation av patrullfartyg som går under klassnamnet Bu Tinah. Dessa är 12 till antalet varav 3 byggda i Sverige och 9 av det lokala varvet.

Vår sista leverans inom dessa kontrakt skedde 2014. Sedan dess har inga nya kontrakt om nybyggnation tecknats.

Hur många fartyg har Swedeship sålt till Förenade Arabemiraten?

Totalt 28 st, fyra olika båttyper.

Hur många av dessa är tillverkade i Sverige?

Totalt 7 st

Hur ser ni på ovanstående uppgifter?

Vi har inga förstahandsuppgifter om användandet av Förenade Arabemiratens fartyg så vi kan inte spekulera om var båtarna befinner sig då vi inte har denna information.

Kommer ni vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som nyss nämnts?

Vi har idag inget utbyte med UAE Navy och kan inte påverka användandet av båtarna. Vi har inga affärsrelationer med UAE Navy och vi underhåller eller servar inte båtarna på något sätt.

SVAR FRÅN SAAB

Radarsystemet Sea Giraffe AMB såldes till Förenade Arabemiraten för över 15 år sedan, då verksamheten ägdes av EMW, och därmed blir det svårt för oss att ha synpunkter. 

Kommer ni att vidta några åtgärder med anledning av ovanstående?

Som sagt ovan, Sveriges försvarsexport är en av världens mest reglerade och Saabs försäljning utgår helt från den.

SVAR FRÅN BAE SYSTEMS BOFORS

BAE Systems Bofors AB har under 2015, och efter att ha inhämtat erforderliga tillstånd från svenska myndigheter, sålt och senare levererat 57 mm Mk3 Marinpjäser till Förenade Arabemiraten med slutanvändare Critical Infrastructure and Coastal Protection Authority (CICPA). CICPA är motsvarande svenska Kustbevakningen. 

TV4Nyheterna