Sverige kan ha brutit mot FN:s vapenembargo – så svarar företagen

TV4Nyheterna kan avslöja att Sverige kan ha brutit mot FN:s säkerhetsråds vapenembargo när man sålt krigsmateriel som hamnat i Eritrea. Några av Sveriges främsta experter på folkrätt anser att saken bör utredas. Så här svarar leverantörerna på TV4Nyheternas frågor om eventuella brott mot FN:s vapenembargo.

SVAR FRÅN SCANIA

Dessa motorer ingår i den av TV4 Nyheterna tidigare uppmärksammade affären 2015/2016 som Scania gjorde med Patria om motorer avsedda för de 20 bepansrade transportfordon som företaget levererat till Förenade Arabemiraten med exporttillstånd från den finländska regeringen.

I övrigt ber jag att få jag upprepa vad som framkom i ett av TV4 Nyheters tidigare inslag om svenska företags koppling till kriget i Jemen. Dvs djupt beklaga att de försvarsfordon som utrustats med Scanias motorer har använts i krigförande syfte samt att Scania idag har infört samma prövning vid försäljning av motorer som den som sker vid försäljning av lastbilar. Det är en prövning som bl a innebär att slutkunden – försvarsmakt/land – för motorer som Scania levererar till försvarsmaterieltillverkare måste kunna garantera att fordonen etc inte används vid insatser utanför landets gränser.

SVAR FRÅN SAAB

Hur kommenterar ni ovanstående?

Radarsystemet Sea Giraffe AMB såldes till Förenade Arabemiraten för ca 15 år sedan av EMW, dvs 2004.

Kommer ni göra något med anledning av ovanstående uppgifter? 

Nej. Försäljningen omfattas av slutanvändarintyg.

Har ni gjort några följdleveranser till Förenade Arabemiraten perioden 2015-2019?

Vi har inte gjort några följdleveranser till Sea-Giraffe AMB under denna period förutom reservdelar.

Vilka följdleveranser är det i så fall fråga om? 

Teknisk support och reservdelar. 

SVAR FRÅN BAE/BOFORS

Hur kommenterar ni ovanstående?

Som vi tidigare har meddelat så har vi (2015) sålt två st 57 mm Mk3 pjäser till Förenade Arabemiraten (CICPA=Kustbevakningen). Försäljningen har skett efter inhämtande av erforderliga tillstånd från svensk myndighet. De därpå följande leveranserna har likaledes skett med tillstånd av svensk myndighet efter att slutkunden har företett erforderligt slutanvändarintyg.

Kommer ni göra något med anledning av ovanstående uppgifter?

Vår försäljning till Förenade Arabemiraten kan inte förknippas med ett av FN utfärdat embargo mot Eritrea, då vi har erhållit erforderliga tillstånd från svenska myndigheter för att sälja och leverera till Förenade Arabemiraten.

Har ni gjort några följdleveranser till Förenade Arabemiraten perioden 2015-2019?

Nej, vi har inte levererat ytterligare pjäser till Förenade Arabemiraten.

SVAR FRÅN SWEDE SHIP

Swede Ship Marine har levererat produkter till UAE enligt gällande svensk lag och den därmed kopplade tillståndsprocessen. Vi har inte något inflytande över användandet av produkterna efter leverans och har därmed ingen möjlighet att vidta åtgärder.

Program från TV4