Alkoholförsäljning på ett av Trafikverkets största byggen – så här svarar företagen

TV4Nyheterna kan avslöja att det skett omfattande alkoholförsäljning på ett av Sveriges största järnvägsbyggen där Trafikverket är ytterst ansvarig. I en läskautomat såldes starköl, och i personalmatsalen serverades sprit. Så här svarar företagen på frågor om den illegala alkoholförsäljningen på ett av Mälarbanans ledningskontor i Järfälla.

SKANSKA 

Hur ser ni på ovanstående uppgifter?

Mycket allvarligt. Skanska arbetar med trygga och drogfria arbetsplatser och stämmer uppgifterna är det ett mycket allvarligt brott mot Skanskas värderingar och Code of Conduct. Vår policy att förebygga missbruk av alkohol och droger angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö. Om uppgifterna stämmer rör det sig om ett uppenbart lagbrott.

Hur kommer ni agera? 

Polisen har idag varit på platsen. Skanska kommer att samverka med polisen i alla avseenden. Tills vidare så avvaktar vi polisens bedömning innan vi tar beslut om åtgärder.

Vilken roll har ert företag i projekt Mälarbanan?

Vi bedriver en totaltentreprenad för en del av Mälarbanan.

Hur många av era bilar har alkolås?

Samtliga Skanskas bilar har alkolås.

Hur många oanmälda alkohol/drogtester har ni gjort det senaste året i projekt Mälarbanan?

För att säkerställa att vår policy efterlevs genomförs alkohol- och drogtester. Vid beslut av Skanska Sveriges ledning, regionchefer, kunder eller beställare måste alla som arbetar på Skanska Sveriges arbetsplatser vara beredda att genomgå alkohol- och drogtest. Vi får emellertid inte göra oannonserade alkotester utan fackligt godkännande. Vad gäller projektet i Mälarbanan kan jag i skrivande stund inte svara på frågan, men ska ta reda på det.

Är det tillåtet att dricka alkohol på arbetsplatsen?

Nej. Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet. En påverkad eller bakrusig person kan innebära en risk för sig själv och sina arbetskamrater och ska avvisas från arbetsplatsen omgående.

Är det tillåtet att dricka alkohol på arbetstid?

Nej.

Vad har ni för interna regler när det gäller alkohol på arbetsplatsen?

Det är absolut förbjudet att föra in, förvara eller förtära alkohol på våra projektområde, dvs varken på byggområdet eller i kontor eller bodar. Policyn gäller för alla som utför arbete på Skanskas arbetsplatser.

Har ni några övriga kommentarer?

Inga för tillfället utan nu samarbetar vi med polisen.

STRUKTON

Hur ser ni på ovanstående uppgifter?

Uppgifterna var inte kända för oss tidigare. Stämmer de är det mycket allvarligt. Våra anställda arbetar i miljöer med stora säkerhetsrisker, våra regler kring drog- och alkoholbruk i samband med arbete är strikta och väldigt tydliga. 

Hur kommer ni agera? 

Vi kommer att utreda om uppgifterna stämmer. Gör de det ska berörda personer genomgå en så kallad misstanketest för droger. Vi utför alltid misstanketest om vi får uppgifter om att en anställd eller underleverantör varit påverkad vid arbete/under arbetstid. Hittar vi problem av missbrukskaraktär förs de in i vår rehabiliteringsrutin och hanteras därefter. Handlar det om misskötsamhet hanterar vi det kraftfullt enligt arbetsrättsliga regler.

Vilken roll har ert företag i projekt Mälarbanan?

På Mälarbanan utför vi underhållsarbete av järnvägen och dess tillhörande teknik.

Hur många av era bilar har alkolås?

Alla bilar som används i våra arbeten har alkolås. 

Hur många oanmälda alkohol/drogtester har ni gjort det senaste året i projekt?

Vi gör slumpmässiga oanmälda drogtester på 25 procent av våra anställda årligen. Vid misstanke om droganvändning görs misstanketest omgående.

Är det tillåtet att dricka alkohol på arbetsplatsen?

Nej. Efter en mycket allvarlig händelse på en arbetsplats för ett par år sedan har Strukton infört totalförbud för alkohol på arbetsplatsen efter arbetstid. Under arbetstid har alkoholintag alltid varit strikt förbjudet, både internt och enligt de avtal vi sluter med våra kunder.

Är det tillåtet att dricka alkohol på arbetstid?

Nej

Vad har ni för interna regler när det gäller alkohol på arbetsplatsen?

Strikt förbud mot alkohol och alla narkotikaklassade substanser. Vissa undantag kan göras för medicin i de fall de inte påverkar reaktionsförmåga vid arbete i spårmiljö och då det finns ett giltigt recept från läkare. Jag bifogar länk till Struktons drog-och alkoholpolicy som finns på Struktons hemsida www.strukton.se
https://www.strukton.se/global/rail/sverige/drog_alkoholpolicy.pdf

Har ni några övriga kommentarer?

Nej

ATKINS

Även om vi haft begränsad närvaro på detta kontor, så samarbetar vi självklart med Skanska och berörda myndigheter i en eventuell utredning.

Förutom att vi har en egen tydlig Alkohol och Drog Policy, så omfattas vi även i det här fallet av huvudentreprenören Skankas policy.

Då återvänder äntligen Vänner-gänget till tv-rutan

Hela originalgänget från superhyllade 90-talskomedin ”Vänner” gör snart efterlängtad återkomst i tv-rutan. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry och David Schwimmer är med i en återföreningen. Tyvärr handlar det dock inte om en helt ny säsong av tv-serien. Streamingtjänsten HBO Max har nämligen avslöjat att det istället endast är ett specialavsnitt som släpps 27 maj. Mattias Bergqvist, tv-kritiker på Expressen, berättar allt vi vet om återföreningen och vilka storsummor skådespelarna dragit in genom åren.