Extern länk
Början på sidans innehåll

Julklapp

Julklapp
Sociala medier:

UNICEF på plats för barn i katastrofer

När vardagen kollapsar är det alltid barnen som drabbas värst. I krigs- och katastrofdrabbade områden är det livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Det är UNICEFs uppgift att skydda barnens rättigheter.

UNICEF prioriterar barnen

Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är de ofta redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF spelar alltid en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna i krisområden världen över. 

I nära samarbete med det drabbade landets regering, övriga FN-organ och andra hjälporganisationer ansvarar UNICEF för att:

Förse de drabbade med rent vatten och toaletter

UNICEF sätter upp vattenreservoarer, kör in vatten i tankbilar och reparerar befintliga brunnar och vattensystem. De drabbade familjerna får vattenreningstabletter, vätskeersättning, vattendunkar, tvål och tandborstar med mera. Tillfälliga latriner byggs upp och UNICEF utbildar om hygienfrågor för att stoppa spridningen av sjukdomar.

Skydda mot farliga barnsjukdomar

UNICEF vaccinerar barnen mot mässling och polio. De levererar vaccin, sprutor och all den kylutrustning som behövs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

Förhindra att barn dör av undernäring

För små barn är undernäring livsfarligt. UNICEFs uppgift är att se till att de allra minsta får del av den mat som delas ut i lägren. I katastrofområden sätter de upp mobila näringscenter som undersöker barnen och ger extra näringstillskott till dem som behöver det. 

Skydda barn mot våld och exploatering

UNICEF ser till att barn som kommit ifrån sina föräldrar hittas, registreras och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. För att skydda barn mot övergrepp upprättar UNICEF särskilda barnvänliga trygga platser där utbildad personal ser till att barnen får mat, sjukvård, skolundervisning och möjlighet att leka och bara vara barn.

Starta skolundervisningen

Vid en katastrof är skolan livsviktig. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för barnen att återhämta sig från svåra upplevelser. UNICEF ansvarar för att skolundervisningen ska komma igång igen och sätter upp tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och skolmaterial.

Bygga upp samhället

Efter en katastrof hjälper UNICEF alltid till att bygga upp samhället igen. Det handlar om att återställa landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta det de varit med om.

Katastrofberedskap

UNICEF arbetar förebyggande genom att göra människor förberedda på vad som kan inträffa. Det kan handla om att sprida information i skolor om vilka hot som föreligger och upprätta katastrofplaner för berörda myndigheter.

Tillsammans kan vi rädda och förändra ännu fler barns liv i katastrofer – köp dina julklappar i UNICEFs gåvoshop. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest och du får fina gåvobevis att lägga under granen. Dessutom dubblas just nu varje krona av Akelius Foundation, vilket betyder att din gåva hjälper dubbelt så många barn.

Till UNICEFs gåvoshop.