Bortprioriterad trots lediga vårdplatser

78-åriga Rita Hemsén från Gävle, nekades sjukhusvård med hänvisning till platsbrist, när hon blev svårt corona-sjuk. Istället fick hon palliativ vård och avled i covid-19 sex dygn efter diagnosen. Men Nyheternas granskning visar att det fanns gott om vårdplatser, och dom anhöriga är bestörta över hur det hela gått till.

78-åriga Rita Hemsén arbetade som undersköterska på Gävle sjukhus fram till sin pension. Hon bodde på korttidsboendet Bergmästargården i Gävle. Rita hade diabetes och hjärtproblem, men var i övrigt vid god vigör berättar anhöriga. TV4Nyheterna har tagit del av Rita Hemséns journaler. Där framgår att hon fick diagnosen covid 19 den 2 april. Hon hade till en början knappt någon feber och bara lite lätt hosta. 

Dagen efter får Rita 39 graders feber. Hon äter och dricker knappt. Läkaren träffar inte Rita, utan fattar alla beslut via telefon. De anhöriga ringer upprepade gånger och kräver att Rita skall skickas till sjukhus och få dropp och kontrolleras av läkare. I stället gavs rita Hemsen morfin och palliativ vård. Sex dygn senare avled hon. I hennes journal står det att Rita priorriterades bort, till förmån för andra patienter. Och att anledning var brist på intensivvårdsplatser. Men TV4 Nyheternas granskning visar att det fanns gott om vårdplatser vid IVA.

Det privata vårdbolaget Capio som ansvarade för Rita Hemséns vård har inte ställt upp på intervju, utan lämnar en skriftlig kommentar:

”Vi beklagar anhörigas förlust och sorg. Innan händelsen är fullt klarlagd så förstår vi att det finns oro och frustration kring det inträffade.

 Gävle kommun har gjort en utredning av händelsen vid boendet och tagit beslut att anmäla till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria. Capio har inget verksamhetsansvar vid boendet men tar händelsen på mycket stort allvar. Därför genomför Capio Hälsocentral Brynäs en utredning avseende läkarmedverkan på boendet. Denna utredning kan i sin tur leda till en ytterligare IVO anmälan enligt Lex Maria.

 Så här långt framkommer att hälsocentralens läkare följt de riktlinjer som Region Gävleborg lämnat avseende vården av Covid-19 vid särskilda boenden och korttidsboenden. Vi kan inte förekomma pågående utredningar och avvaktar utredningarnas slutsatser och IVOs bedömning innan vi kan lämna ytterliga kommentarer, resonera och lära av det inträffade”.

Osorterat plastavfall en riktig miljöbov

Osorterade plastförpackningar gör det svårt att komma ner till nära noll koldioxidutsläpp från värmeverket. När plasten bränns blir det lika mycket utsläpp som från stockholmstrafiken under ett halvår.

Flyktingström skapar problem på turistmagneten Gran Canaria

Längs med en pir vid en av de vanliga turistorterna på Gran Canaria har ett stort flyktingläger bildats. Boende på ön är oroade. "Vi har inga jobb att erbjuda här längre", säger Elena Andres som är bosatt i Argunieguin.

Program från TV4