Iva-platser stängs – finns inte tillräckligt med personal

Trots en tredje våg stänger nu iva-avdelningar

I samband med en tredje smittvåg i Sverige är nu risken stor att platserna på landets intensivvårdsavdelningar inte räcker till. Orsaken är personalbrist, på sina håll stängs nu befintliga iva-platser för att sjukvården inte mäktar med.
Se mer i spelaren ovan