Extern länk
Början på sidans innehåll

Klimatkrisen

Klimatkrisen

Här samlar vi all rapportering om klimatkrisenHär samlar vi all rapportering om klimatkrisen

Här bor de största klimatbovarna – Lidingö och Danderyd värst

Flera adresser i Stockholm över snittet • Skånsk kommun har lägst utsläpp

Uppdaterad: Publicerad:

Höginkomstkommunerna Danderyd och Lidingö utanför Stockholm står i genomsnitt för högst koldioxidutsläpp per person. Samtidigt är det stor skillnad mellan olika postnummer – i samma kommun. Det visar klimatmodellen Konsumtionskompassen.

I konsumtionskompassen är allt från transport till livsmedel, tjänster och shopping inräknat. Ett synligt mönster är att höginkomstområden och storstäder generellt står för högre utsläpp.

– I många fall är det flyget som drar i väg och gör att siffran blir högre. Troligtvis har även närheten till flygplatser betydelse, säger Katarina Axelsson, en av forskarna bakom projektet.

När det gäller regioner, ligger Stockholm i topp, följt av Norrbotten. Lägst utsläpp står Södermanland för.

Danderyd över snittet

Enligt modellen står kommunen Danderyd i Stockholmsområdet för det högsta genomsnittliga utsläppet per person, följt av Lidingö, medan kommen Östra Göinge i Skåne står för lägst utsläpp.

Genomsnittspersonen i Sverige släpper ut 6,2 ton, enligt modellen – målet enligt Parisavtalet är att varje person ska förbruka omkring 1 ton koldioxid per år.

Stora kontraster

Genom en kombination av statistik från SCB, marknadsanalyser, och en mängd olika data har Stockholm Environment Institute skapat modellen, som visar det genomsnittliga utsläppet av koldioxid kopplad till konsumtion – i olika områden.

– Tidigare har vi bara haft ett nationellt genomsnitt. När man sedan tittar på genomsnitt per kommun börjar det skilja sig något. Vad som är väldigt intressant att se är att när vi bryter ner det ytterligare på postnummernivå, då framträder väldigt stora skillnader inom en och samma kommun, säger Katarina Axelsson.

Stockholm står för de största kontrasterna, med stor skillnad mellan olika postnummer. Genomsnittspersonen på ett postnummer i stadsdelen Östermalm släpper ut 17,8 ton koldioxid per år. På ett postnummer i förorten Rinkeby ligger den siffran i stället på 3,7 ton.

Över 100 kategorier

Koldioxidutsläppen är även uppdelade i över 100 kategorier, där det går att urskilja olika typer av klimatutsläpp, och hur det skiljer sig mellan olika områden.

– Man ser att landsbygden generellt ligger något under storstadsområdena, men sammansättningen ser lite annorlunda ut. På landsbygden har man mer utsläpp från bilar.

Katarina Axelsson är noga med att poängtera att modellen visar en uppskattning, och inte faktiskt utsläpp.