Regeringen vill satsa på höghastighetståg: "Största satsningen i modern tid"

Förslag år 2022-2033: 799 miljarder till utveckling av vägar och järnvägar

Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022–2033. Det ska också ge utrymme för att bygga deletapper i stambanor för snabbtåg.

- Det är den största satsningen på infrastruktur i modern tid, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en pressträff med miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Regeringens nya infrastrukturproposition har förhandlats fram mellan de två rödgröna regeringspartierna S och MP, samt C och L.

- Förslaget medför att den gällande nationella planen kan fullföljas, samt att satsningar kan göras på höghastighetståg, och andra angelägna åtgärder som fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Det finns tryck från många håll, inte minst kommuner och regioner, på mer pengar till infrastruktur.