USA pausar Janssens vaccin – ska utreda blodproppar

Sju miljoner amerikaner har fått vaccinet

USA stoppar tillfälligt vaccinationerna med Janssens vaccin mot covid-19, skriver The New York Times. Orsaken är sex inrapporterade misstänkta biverkningar i form av blodproppar, som utreds från myndighetshåll. Samtliga fall handlar om kvinnor mellan 18 och 48 år gamla.

Hittills har nästan sju miljoner amerikaner fått vaccinet från Janssen, som tas i en dos.
Även europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utreder en möjlig koppling mellan Janssen-vaccinet och blodproppar. De första leveranserna av vaccinet väntas anlända till EU under veckan.

- EMA:s (Europeiska läkemedelsverket, reds anm.) säkerhetskommitté PRAC har sedan förra veckan startat en utredning om en säkerhetssignal gällande blodpropp efter vaccination med Janssens vaccin mot covid-19. Detta efter att fyra fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar efter vaccination med Covid-19 Vaccine Janssen har rapporterats från USA, skriver Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Hon fortsätter:
- EMA:s säkerhetskommitté PRAC utreder nu om det kan finnas ett samband mellan
vaccinationen och sjukdomsfallen, och om ytterligare åtgärder behöver vidtas.
När utredningen är klar kommuniceras detta.

Mer om nyheten i klippet ovan.