Extern länk
Början på sidans innehåll

Julklapp

Julklapp
Sociala medier:

UNICEF arbetar för att lindra smällen för barnen

Konflikter, klimatförändringar, katastrofer och coronapandemin har gjort 2020 till ett oerhört tufft år för barn världen över. I skuggan av pandemin är barnen nämligen coronavirusets största offer. UNICEFs uppgift att skydda barnens rättigheter och ge barn sjukvård, utbildning och näring har aldrig varit viktigare. UNICEF prioriterar barnen.

UNICEF prioriterar barnen

Samtidigt som UNICEF arbetar på bred front för att hindra spridning av coronaviruset, arbetar de också hårt för att skydda barn från pandemins konsekvenser - något som drabbar barnen hårdare än sjukdomen i sig. Stängda skolor, påtvingad social isolering, våld i hemmet, bristande resurser och ökad fattigdom i pandemins spår slår oerhört hårt mot barn världen över.

UNICEF samarbetar nära WHO, regeringar och partners för att begränsa spridningen och för att:

Ge utsatta områden möjlighet till god hygien och handtvätt

En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är att tvätta händerna med tvål eller använda handsprit. Många familjer, vårdcentraler och skolor saknar dock denna möjlighet idag. UNICEF levererar därför olika typer av hygienmaterial, som tvål, handtvättsstationer och handdesinfektion, till tiotusentals skolor, vårdinrättningar och andra offentliga platser.

Stötta sjukvården

UNICEF samarbetar med regeringar för att förbättra sjukvården i många fattiga länder, och ger stöd för att deras hälsosystem ska kunna hantera utbrottet av viruset. De har levererat flera ton förnödenheter som skydds dräkter, munskydd, skyddsglasögon och handskar, till hälsoarbetare och vårdpersonal för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Fortsätta ge skydd mot farliga barnsjukdomar

Utbrottet av covid-19 har gjort sjukvården i många länder väldigt ansträngd, och till följd av det har mycket annan vård avbrutits och ställts in. UNICEF arbetar därför för att livsnödvändig vård ska fortsätta, såsom behandling mot undernäring, vaccinationer, mödrahälsovård och hivbehandling.

Upprätthålla skolundervisningen

Som mest var 1,6 miljarder barn och ungdomar i världen drabbade av stängda skolor, och många hade inte tillgång till någon alternativ undervisning. Därför stöttar UNICEF ansvariga myndigheter i att utveckla och tillhandahålla distansundervisning via bland annat internet, radio och tv. UNICEF arbetar också för att skapa möjligheter till handtvätt, och att dela ut munskydd och handsprit så att skolorna kan öppna och bedriva undervisning på ett säkert sätt.

Se till att viktiga tjänster i samhället fortsätter att fungera

I coronapandemins spår har den mentala ohälsan bland framför att ungdomar ökat kraftigt. Med isolering, restriktioner och ekonomisk kris har våld i hemmet mot barn och kvinnor också ökat. Genom stöd till myndigheter, som arbetar med barn och familjer, sprider UNICEF information om vilka stödtjänster som finns tillgängliga och hur våld och övergrepp ska anmälas.

Säkerställa rättvis till gång till vaccin mot covid-19

UNICEF är redo för en stor utmaning: att leda insatser för inköp och leverans av ett framtida vaccin mot covid-19. De vill se till att alla länder har säker, snabb och rättvis tillgång till de första doserna när de är tillgängliga. UNICEF är världens största upphandlare och distributör av vaccin och ingen annan organisation i världen har samma förutsättningar att nå ut med vaccin som UNICEF.

Nu är det dags att handla – till barnen:
Köp betydelsefulla julklappar som räddar barns liv, i UNICEFs gåvoshop.