Mitt i jordbävningens centrum – här rasar byggnaderna