Många vårdanställda drabbade av postcovid

Kalla faktas undersökning • Lång sjukfrånvaro och dödsfall

Mer än var tionde anställd inom vården har drabbats av postcovid med lång sjukfrånvaro. Det pekar Kalla faktas enkätundersökning på. Nästan 70 procent av de som drabbats tror att de har smittats på arbetsplatsen.

– Inom tre minuter så låg ja inne på akutrummet med ekg, syrgas och hela baletten, säger Pär Torhard, driftansvarig Falck ambulans.

I enkäten som skickats ut till vårdpersonal på landets 10 största sjukhus svarade 1066 personer. 34 procent uppger att de drabbats av covid-19 och nästan sju av tio, 68 procent, tror att de smittats på jobbet.

11 procent av de tillfrågade säger att de har drabbats av långtidscovid. 13 procent har varit sjuka i längre än nio månader.

Vårdförbundet reagerar starkt på Kalla faktas reportage och säger att många av deras medlemmar känner sig svikna av både politiker och arbetsgivare.

– De har blivit smittade på jobbet och vissa har faktiskt dött. Att då också drabbas långsiktigt av dom sviter som den här sjukdomen ger utan att få tillräckligt skydd det gör mig riktigt arg.

Se hela Kalla faktas reportage Smittad på TV4Play.