USA redo att återinträda i kärnavtal med Iran

Besked från USA:s nya utrikesminister Antony Blinken

Biden-administrationen är redo att återinträda i det internationella kärnenergiavtalet med Iran.

- Om Iran förbinder sig att återigen respektera kärnvapenavtalet kommer USA att göra detsamma, det kan ligga till grund för at t vi, tillsammans med våra allierade kan skapa ett starkare avtal, sade USA:s utrikesminister Antony Blinken när han gjorde sin första dag på jobbet.

USA har infört omfattande sanktioner mot Iran efter utträdet, och Iran har krävt att USA först måste lyfta dessa om avtalet ska räddas.

Enligt avtalet ska Iran banta sitt kärnenergiprogram i utbyte mot sanktionslättnader. Överenskommelsen som slöts med FN:s säkerhetsråds fem permanenta medlemmar samt Tyskland 2015 syftar till att hindra Iran från att framställa kärnvapen.

Program från TV4