Big Brother Sverige

Följ med på ett av världens mest omtalade sociala experiment. I 100 dagar lever en grupp deltagare inlåsta i ett hus, utan någon kontakt med omvärlden, helt styrda Big Brothers hårda regler.

Följ med på ett av världens mest omtalade sociala experiment. I 100 dagar lever en grupp deltagare inlåsta i ett hus, utan någon kontakt med omvärlden, helt styrda Big Brothers hårda regler.

Judith Nodby sabbar Onda magikerns chanser

PROGRAMINFORMATION
Onda magikern Emelie Svensson ska fortsätta sabotera för Trollkarlssällskapet.

Husgästerna fortsätter leva i magins värld. Varje deltagare har fått unika magiska egenskaper som de har under veckan.

I huset finns den Onda magikern Emelie Svensson vars uppgift är att sabotera för Big Brothers Trollkarlssällskap.

Emelie Svensson hade fått i uppdrag att bland annat sabotera kvällens pristävling. Men Judith Nodby hann före.

Tampas om en immunitet