Därför tros fler kvinnor rapportera in biverkningar av covidvaccin

Kvinnor är överrepresenterade bland fall om misstänkta biverkningar efter vaccinering

Hittills har 136 personer i Sverige fått misstänkta biverkningar efter vaccinering med covidvaccinet från Pfizer-Biontech. Viktigt att komma ihåg är att det handlar om just misstänkta fall, och att symtomen inte behöver bero på vaccinet.

Fallen rapporteras in både av sjukvården och privatpersoner och sammanställs därefter av Läkemedelsverket. I siffrorna syns en tydlig fördelning.

– Överlag kommer en större andel av rapporterna från kvinnor, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket, till TT.

I klartext handlar det om 105 kvinnor av de totalt 136 personerna. Varför det är så kan Läkemedelsverket inte svara på med säkerhet.

– Men vi har sett liknande trender även tidigare, när det inte gäller covidvaccin. Att kvinnor har en större tendens att rapportera egna upplevda misstänkta biverkningar. Det skulle kunna ha en betydelse och jag har i dagsläget ingen annan förklaring, säger Veronica Arthurson.