Företagsjättar lurade av löften om fossilfritt

Reagerar på TV4Nyheternas granskning • ”Har ju varit gängse syn att det här drivmedlet är fossilfritt”

HVO100 är det miljöbränsle som säljs mest i Sverige. Förra året gick frakttjänstföretaget Instabox över till att köra alla sina transporter på det bränslet.
Och HVO100 är betydligt bättre för klimatet än vanlig diesel och bensin. Men eftersom det marknadsförs och saluförs som fossilfritt bestämde vi oss för att fråga de tongivande leverantörerna och producenterna på den svenska marknaden hur deras HVO tillverkas.

Påverkar klimatet


Det visade sig att råvaran, till exempel fett från slakterier eller restauranger, i samtliga fall behandlades med vätgas. Och för att tillverka vätgasen använder man naturgas som man borrat upp ur marken. I den processen bildas koldioxid som påverkar klimatet. Ingen av aktörerna på marknaden säljer alltså en helt fossilfri diesel. Störst är Neste.

I inslaget reagerar Instabox och H&M, två av företagen som använder bränslet till sina transporter, på vår granskning.