Extern länk
Början på sidans innehåll

Nyheterna

Risk för ”mardrömsscenario” – nu ska invasiva puckellaxen kartläggas

Uppmaningen: Döda och rapportera in

Uppdaterad: Publicerad:

Efter att den vållat stora problem i Norge ska den så kallade puckellaxens förekomst i Sverige nu kartläggas. Den invasiva arten anses kunna hota både våra inhemska laxstammar och miljön i känsliga vattendrag.
– Skräckscenariot är ju att det blir som i Norge, säger Erika Axelsson, länsfiskekonsulent i Halland.

Puckellaxen har fått sitt namn efter den puckel på ryggen som hanarna utvecklar i samband med lek. Arten hör egentligen hemma i norra Stilla havet, men har efter rysk inplantering de senaste åren spritt sig till Nordatlanten och vållat stora problem i norska laxälvar. Där hotar den att tränga ut den inhemska laxen och förorena känsliga vattenmiljöer. Detta eftersom puckellaxarna dör efter lek och stora mängder kadaver därmed ruttnar i älvarna.

Efter att de första exemplaren påträffats i Sverige 2017 ska puckellaxens förekomst i våra vattendrag nu kartläggas.

– Det är otroligt viktigt att få kunskap om arten. Dels om dess utbredning och livsmönster men även se om det skiljer sig mellan Norge och Sverige, säger Erika Axelsson.

Stor osäkerhet i år

Kartläggningen genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland och ska pågå till nästa år. Bland annat har man i sommar tagit vattenprover från 27 laxåar i Syd- och Västsverige, i jakt på DNA-spår från puckellax.

Hittills i år har det gjorts ett tiotal observationer av puckellax i Sverige, bland annat av en övervakningskamera i ån Ätran i Halland. Det kan tyda på en minskning från förra lekåret 2021, då totalt ett 70-tal fynd rapporterades.

Men årets höga vattenflöden gör osäkerheten stor.

– Vi har haft väldigt mycket vatten under den här perioden då laxen har vandrat upp och då kan laxen gå förbi kameran, säger Erika Axelsson.

Sportfiskeförutsättningarna har inte heller varit de bästa och det kan ha bidragit till färre rapporter.

Uppmaningen: Döda

Den som fångar en puckellax uppmanas att döda den och rapportera in fyndet till artdatabanken. Myndigheternas förhoppning är att arten inte ska etablera sig i våra vattendrag.

– Skräckscenariot är att det blir som i Norge, säger Erika Axelsson. Det vill säga att det vandrar upp flera hundra, kanske till och med tusentals laxar, som efter lek dör i våra vattendrag och orsakar problem.

Vattendrag som provtas för e-DNA från puckellax

Västra Götaland

Strömsån
Enningdalsälven
Anråsälven
Örekilsälven
Bäveån
Bratteforsån
Anråse å
Säveån
Göta älv

Halland

Rolfsån
Löftaån
Viskan
Himleån
Tvååkersån
Ätran
Suseån
Nissan
Fylleån
Genevadsån
Lagan

Skåne

Stensån
Rönne å
Råån
Kävlingeån
Nybroån
Helge å

Blekinge

Mörrumsån

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet