Råttinvasion: Boende vågar inte slänga sopor – ”Stora problem”

”Det är oacceptabelt” • Ökningen • Åtgärderna

Anmälningarna om råttor nära våra hem har ökat under pandemin och ofta syns de i soprum och på innergårdar.

Hyresgäster i ett flerfamiljshus i centrala Landskrona har delat råttbilder på sociala medier då ingenting gjordes åt de omfattande problem som fanns där med gnagarna. Råttorna var så många att flera boende inte vågade vara på innergården eller slänga soporna.

Landskrona kommun har nu startat ett ärende för att ställa krav på att åtgärder sätts in.

– Det är oacceptabelt, säger Jörgen Hanak, förvaltningschef miljöförvaltningen Landskrona.

När det kommer till råttproblem runt bostäder så har anmälningarna ökat det senaste året. Enligt skadedjursföretaget Nomors siffror så har anmälningarna om råttor i anslutning till bostäder ökat från 12 500 till 14 500 i hela landet. Även Anticimex ser att insatserna mot råttor ökat.
Se råttinvasionen i spelaren ovan.