Svenska coronadraget: Här tränas hundar i att upptäcka covid-19

Här är de tänkta att placeras ut – i första hand

Nu har träningen av hundar som sniffar sig till covid-19-sjuka börjat även i Sverige. Uppsala universitet har tillsammans med region Uppsala påbörjat träningen av åtta hundar som förväntas vara färdigutbildade om ungefär tre månader.

- Det är inte viruset i sig som fastnar utan något huden utsöndrar, enzym eller protein. Det är det som är det svåra – att vi verkligen belönar rätt doftbild, säger Michael Hedman, hundtränare.

I spelaren ovan: Se mer om hur hundarna utbildas och var de är tänkta att placeras.