Nya lagförslaget: Så ska det bli lättare att straffa kriminella

Föreslår reform av bevis i domstol

På en pressträff under onsdagen presenterade inrikesminister Mikael Damberg ett förslag på ny lagstiftning som ska göra det enklare att straffa kriminella, en metod inspirerad av en dansk modell.

Förslaget handlar om att förändra en grundsten i rättsprocessen, den så kallade omedelbarhetsprincipen, som infördes i en reform 1948. Den utgår från att rätten endast får ta hänsyn till de bevis som presenteras under en huvudförhandling.

Bland annat kan processen för hur bevis används i rättegångar komma att göras om för första gången på 70 år.

Regeringen går nu fram med en lagrådsremiss. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

På samma pressträff meddelade Damberg att antalet skjutningar har minskat i år jämfört med första kvartalet förra året. Under 2020 skedde över 90 skjutningar i Sverige. Under de första tre månaderna 2021 är antalet 52.

Se mer i spelaren ovan.