Klimatpolitiska rådet: "Ett styrkebesked från EU"

Efter en lång natts förhandlingar: EU-ledare har enats om nya klimatmål

Efter en lång nattmangling enades stats- och regeringscheferna om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030.

– Ett jätteviktigt steg även om ambitionerna kunde varit högre, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska rådet.

Hör om hur väl det nya avtalet rimmar med Parisavtalet, i klippet ovan.