WHO: Antibiotikaresistens betydligt farligare än covid-19

I Sverige tros antalet dödsfall kopplat till resistens mot läkemedel fördubblas inom tio år

Olika sorters resistens mot läkemedel kommer enligt WHO att år 2050 orsaka betydligt fler årliga dödsfall än vad Covid-19 gör idag, och de största problemen gäller antibiotikaresistens. I Sverige tros antalet fall fördubblas inom tio år.

Stort problem på andra sidan Östersjön

Litauen är ett av 18 länder i världen där detta är ett särskilt stort problem och en spridning av denna TBC till resten av Europa vore en mardröm för sjukvården. Vi har besökt specialavdelningen där de nu befarar att covid-19 medfört en ännu okänd spridning av resistent TBC när färre sökt hjälp hos vården.

Se inslaget i spelaren ovan