Ungdomsgäng trotsar covid-råden: ”Vägrar lyssna – kallar en idiot”

Handlare larmar om trängsel • ”Absolut hotfulla situationer”

”Kom ensam” står det i entrén på den lilla Ica-butiken i Göteborg. Ändå vittnar handlare om hur främst ungdomar ibland kommer in i klungor och vägrar lyssna på tillsägelser.

– Det är absolut hotfulla situationer. Men vi inom den här branschen, med mycket ungdomar, har blivit härdade att stå ut, säger Robin Granqvist, handlare i Göteborg.

Att inte handla i grupp är en av de smittskyddsrekommendationer som tycks vara svårast för svenskarna att efterleva. Det visar Länsstyrelsernas återkommande nationella lägesbilder till regeringen.

I spelaren ovan: Se mer om handlarens upplevelser och vad Länsstyrelserna säger om larmen.