Beskedet: Så blir undervisningen i höst – oro för kunskapstapp

”Finns förstår anledning till att vara orolig”

Undervisning på plats, det blir huvudregeln i höst i landets alla skolor.

Det meddelar utbildningsminister Anna Ekström på en digital pressträff på tisdagen.

– Närundervisning som regel ska bedrivas i alla skolor från höstterminens start, säger hon och lägger till att regeringen kommer att se över regelverket för distansundervisning, säger Ekström.

Anna Ekström får frågan om hur skolorna ska mäkta med att ta igen det befarade kunskapstappet.

Hur stort kunskapstappet är ska nu utredas, säger hon.

– Vi har inga säkra uppgifter i dagens läge om att det har uppstått ett stort kunskapstapp, men däremot finns det förstås anledning till att vara orolig över det, säger Ekström.

Se mer om beskedet i spelaren ovan.